14. března 2008

Lidská práva v Praze

via Tomáš Pecina. Praha (DOC) se zvolna stává místem, kde svoboda shromažďovací neexistuje. Magistrát opět zakázal neonacistům se shromažďovat, protože jsou neonacisté. Jsou to snad lidé druhé kategorie, kteří jen proto, že jsou neonacisté, mají méně lidských práv než ostatní? Jak si takovou diskriminaci vůbec může pražský magistrát dovolit?

Navíc nechápu, jakým právem pražský magistrát zveřejňuje bydliště oznamovatele.

3 komentáře:

 1. Několik opeřenců na střeše mi řeklo, že pro pana Mareše se chystá (zcela nenásilné) překvapení, které však nemá s tímto jeho posudkem žádnou spojitost.

  OdpovědětVymazat
 2. Oznámení o aktívním odporu proti Zločincům porušujícím Lidská práva v České republice.

  Komu: Magistrát hl.města Prahy, Vláda ČR, MPSV, Parlament ČR, Veřejný ombudsman ČR.  K tomuto "Rozhodnutí" jsem byl donucen nezájmem "odpovědných institucí" které již několik let žádám o pomoc při řešení svoji "bezútěšné situace" do které jsem se dostal.  Od roku 2006 jsem byl "umístěn" do tzv. "Domova pro seniory" (DS) v Heřmanově Městci jehož zřizovatelem je Magistrát hl. města Prahy (MHMP). Byl jsem zde umístěn, aniž by mně předem někdo informoval o jaké "Zařízení" se jedná. Jsou zde umístění lidé přestárlí a lidé postiženi mentálními, psychickými nebo duševními nemocemi.

  Já jsem mentálně, psychicky a duševně zdráv a svým věkem ani zdravotním postižením (tělesným) vůbec neodpovídám "cílové skupině" pro kterou je toto "Zařízení" určené.

  Navíc jsem byl od samého začátku mého pobytu v tomto DS vystaven nejen, nezájmu pomoci mi při "doléčení mého tělesného postižení a následné zdravotní a sociální rehabilitaci ale i "napadením" ze strany "psychicky nemocných" a často "opilých" klientů a "šikaně a psychickému nátlaku" ze strany vedení DS v čele s ředitelkou DS, která tuto "Příspěvkovou organizaci považuje zřejmě za svoji Soukromou firmu" kterou v jejím "jednání podporuje" zřizovatel MHMP a které pokračuje do dnešní doby.  Toto "Zločinecké jednání hrubě porušujícího lidská práva" se dá přirovnat ke "Zločineckému jednání" kteréhokoliv "totalitního režimu" z dřívější nebo současné doby.

  Tyto "totalitní režimi" taky "zavírali" lidi do "různých zařízení" bez ohledu na to jestli s tím souhlasí nebo ne a pak z tohoto "prostředí" natočili "propagandistický film" o tom "jak jsou tam všichni lidi rádi a jakou tam mají pohodu".

  "Zrůdné" je při tom i "tvrzení" že "v DS jsem dobrovolně a můžu kdykoliv odejít". V mém případě jedině "na ulici", protože bez pomoci "příslušných Sociálních úřadů" jinou možnost nemám.  Současný "režim" v ČR má při svém "zločineckém jednání" vůči takto "postihnutým a bezbranným" lidem "Oporu" i v " Institucích které si vydržuje k vylepšení mínění o ČR ve světě" např.( Veřejný ombudsman, Zmocněnec Vlády pro lidská práva) a další, kteří mají být "zárukou" dodržování Lidských práv v ČR.

  Případná "vyjádření" tzv. "Ochránců Lidských práv" stejně "nemají žádnou pravomoc a jejich "funkce" jsou spíše "dobře placená Trafika".  Protože jsem nenašel "podporu" u těchto a dalších institucí a úřadů na které jsem se obrátíl se "žádosti o pomoc", rozhodl jsem se na tento můj "případ" upozornit i "jiným způsobem" než jenom "pasívními veřejnými protesty" před MHMP a dalšími státními Institucemi a Úřady.

  V tomto případě musí být jakýkoliv způsob "odporu" vůči těmto "Zločincům" považován za "nutnou sebeobranu".  Do 31.5.2013 budu ještě pokračovat ve svých "pasívních veřejných protestech před MHMP a dalšími Státními úřady a Institucemi v Praze.

  "Jestli se do té doby nezmění přístup odpovědných Ůřadů k mé současné zoufalé situaci, budu jednat podle svého uvážení a pokud možno tak aby se mým Případem konečně začal někdo zabývat".  Toto svoje "Oznámení" zveřejňuji s plným vědomím si případných následků, nejde o žádné vyhrožování, je to jenom "poslední pokus domoci se slušného zacházení ve společnosti, ve které je Obyčejný člověk a zvláště zdravotně postižený vnímán jako něco nepotřebného a obtěžujícího".  Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.  více na https://aginaj.sweb.cz// nebo https://rozhodny.blogspot.com//

  OdpovědětVymazat
 3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>