6. prosince 2008

Eggův omyl

motto: "[P]rojektu škodí ti, kdo chtějí jednat podle zásady fiat iustitia, et pereat Wikipedia." Egg

Theoreticky má Egg pravdu. K čemu by byla spravedlnost, kdyby ji nebylo kde uplatnit? Jenže Grau, theurer Freund, ist alle Theorie, Und grün des Lebens goldner Baum. Jak vypadá projekt (socialismus), když se kašle na spravedlnost, nám názorně předvedla 50. léta v Československu. Stejně tak chrabří wikipedisté, kteří kašlali na spravedlnost, nevybudovali nic jiného než Gulag.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>