28. prosince 2008

Nebetyčná pitomost

Slíbil jsem sice Tomáši Pecinovi, že nebudu odkazovat na Sprchu, ale když tam p. Zeman vychvaluje tak nebetyčnou pitomost jako je článek Jana Makovičky Rakousko a vznik samostatného Československa na Blistech, tak mi to nedá. Přeci jen politické dějiny starého Rakouska byly jednou z mých specialisací.

Když chemik píše o dějinách, tak to těžko může dopadnout jinak, než když o nich píše Cynik. Pan Makovička si sice přečetl několik publikací o dějinách Rakouska (mezi nimi i úctyhodnou Urbanovu Českou společnost), ale bohužel ji nepochopil. Takže k jeho omylům. Kdyby toho Urbana četl pořádně, tak by věděl, že říkat "Bachův absolutistický režim" je zavádějící, protože ve skutečnosti ho řídil Schwarzenberg a po jeho smrti panovník sám. Rakousko se nedemokratisovalo pomalu, nýbrž docela rychle a během 7 let bylo demokratické, pokud za jediný znak demokracie nepovažujeme všeobecné volební právo, které v té době nebylo ani ve Spojeném království. Naproti tomu volební zákon z roku 1907 nebyl jen určitým krokem k parlamentní demokracii, nýbrž byl plně demokratický (pokud netrváme na volebním právu žen, ale to by Švýcarsko, první demokracie světa, nebylo demokratické až do roku 1971). Makovička ho zkrátka nepochopil. To, že na zvolení jednoho sociálně demokratického poslance v českých zemích bylo zapotřebí téměř dvojnásobku hlasů, než kolik stačilo ke zvolení poslance ostatních stran, je přirozený důsledek většinového volebního systému, nic nedemokratického. Citovat aforismy beletristy Roberta Musila a myslet je vážně, svědčí o tom, že autor povážlivě nepochopil genre.

Je laciné odsuzovat Rakousko, že zahraniční politika byla doménou úzké skupinky vyvolených, když v Československu to bylo ještě horší: Zahraniční politika byla doménou pouze jednoho muže.

Na začátku 20. století bylo Rakousko demokracií již 30 let a o směřování k válce a k rozpadu mocnářství nelze hovořit. Nebýt Srbska a Ruska, k oběma neblahým událostem by nebylo došlo. Byla to sprostá vražda následníka trůnu v jeho vlastním státě srbskými agenty a nedostatek ochoty Srbska poskytnout potřebnou součinnost k jejímu vyšetření, které ji vyvolalo.

Dalším Makovičkovým nesmyslem je, že kdyby Rakousko vyhrálo válku, že by nás čekal osud Lužických Srbů. Ve skutečnosti byl císař Karel prakticky světec a diktátor Stürgkh byl již zavražděn. Naproti Češi, hned jak dostali možnost, tak 4. března 1919 zavraždili 50 Němců jen proto, že chtěli volit a pokojně demonstrovali.

Tvrdit, že Němci měli v Čechách stejná práva jako Čechoslováci, je lež. Němci dokonce ani na většině území neměli oprávnění na vnější němčinu. Němci sice měli vlastní divadla, ale Stavovské jim Češi ukradli.

K rozdílu mezi Rakouskem a Československem stačí citovat prvorepublikového poslance: "Ze státním jazykem našeho československého státu jest a může býti jedině jazyk československý a žádný jazyk jiný, o tom nemůže býti pochyby, neboť jsme historickým nositelem a tvůrcem tohoto státu. Mají tudíž pravdu ti, kdož říkají, že my tento stát vybudovali a že vybudovali jsme si ho pro sebe. Mají pravdu však i ti, kdož říkají, že jsme naprosto jiné stanovisko zastávali v Rakousku, protože Rakousko nemělo práva, aby vytvořilo jednotný, všeobecný jazyk státní."

Zkrátka a dobře, číst tento chauvinistický blábol, kde nesedí ani fakta, je ztráta času. Panu Makovičkovi mohu doporučit jediné: Ševče, drž se svého kopyta. Pak se nám třeba nebude pokoušet ani namluvit, že se uherský premiér Kálmán Tisza jmenoval údajně *Tiszo.

Reakce p. Zemana. Po smrti Schwarzenberga nebyl neformálním premiérem Bach, nýbrž Buol-Schauenstein a Rechberg und Rothenlöwen. Sedm let je období 1860–7. Pro případ opětovného nepochopitelného nepochopení: Myslím tím rychlost demokratisace od naznačení demokracie (1860) k úplné demokracii (1867). Pekař byl český nacionalista, nelze ho vždy brát za bernou minci.

P. Zeman v další reakci úspěšně vyvrátil sám sebe. Blahopřeji. V ostatním již bohužel p. Zeman nedosahuje své obvyklé úrovně. Pokud jsem kritisoval náhled Josefa Pekaře na situaci v prvních a desátých letech 20. století, neznamená to, že stejně kritisuji jeho náhled na 50. léta, jak chybně p. Zeman dovodil. Příčiny nechápavosti p. Zemana ve vztahu k 60. letům jsou mi i nadále nejasné, ale aspoň, že si konečně nastudoval existenci Říjnového diplomu a prosincové ústavy. Kdyby na základě své maximy navíc šel ad fontes, tak by pozbyl i poslední pochybnosti a nechápavost. Závěrem si dovolím opravit i jeho chybu: Císařem a králem byl František Josef samozřejmě již před rokem 1867, jak by p. Zemanovi bylo patrné, kdyby šel ad fontes a nastudoval si panovníkovu titulaturu, např. v oktrojírce.

A dovolím si opravit také Zemanova oblíbence Prinze: "V konečném důsledku celková správní organizace dunajské monarchie vychází z Bachovy iniciativy. Tato správní organizace ve svých podstatných rysech přetrvala až do r. 1918". Ve skutečnosti byly v roce 1862 zrušeny kraje (až do roku 1949), což je dosti podstatná změna správní organisace.

P. Zeman pokračoval v nekonečné polemice. Už jen krátce: Nevylučuji, že napíšu článek o dějinách Rakouska v 60. letech, ale lépe než Urban či Prinz bych to nesvedl.

Updated.

19 komentářů:

 1. Souhlasím snad se vším. Četl jsem nedávno článek na Idnes o vyhnání sudetských Němců. Jakýsi český historik se rozohňoval, jak významně sudetští Němci přispěli k pádu ČSR, přestože měli stejné množství práv jako Čechoslováci. A přitom v tom článku stálo, že státní čs. rozhlas vysílal německy jen půlhodinu denně. :) IoannesM.

  OdpovědětVymazat
 2. Opravdu otřesné. Češi se po r. 1918 chovali jako utržení ze řetězu, vůči ostatním ethnikům si počínali jako kolonisátoři. Z hlediska míry nadpráví je Protektorát s 1. republikou zcela srovnatelný, a spíše se dá označit za rovnoprávnější.

  OdpovědětVymazat
 3. Všeobecné volební právo, především neomezené majetkovým cenzem, je samozřejmě podmínka (nutná, ne dostačující), aby se o demokracii dalo vůbec mluvit. Jinak jste se věru nedokázal vyhnout naprostému negaci kritizovaného článku, čímž samozřejmě narážíte na druhou zeď a ke skutečnosti a zdravému rozumu jste se příliš nepřiblížil, je třeba např. poznamenat, že Československo nechalo Němcům univerzitu (pravda, sebralo jim insignie, ale co je důležitější), počítalo nadále s jejich existencí, nepočítalo s jejich vyvražděním, ponechalo jim možnost politické organizace (nutno dodat až příliš) atd. atd.

  Jan

  OdpovědětVymazat
 4. ad Tomáš Pecina. Pokud vyvracíme české mýthy, neměli bychom podléhat ani německým. Protektorát byl jednoznačně nejobludnější régime, který kdy v českých zemích byl. Zavření všech vysokých škol a stanné právo (asi 3000 popravených) + ostatní popravení (asi 5000), Lidice a Ležáky etc. je jedním slovem genocida.

  OdpovědětVymazat
 5. Vaši definici demokracie = všeobecné volební právo nesdílím. VVP není zdaleka tak důležité. Majetkový census je plně legitimní.

  Nikdy jsem netvrdil, že Československo páchalo za první republiky vůči Němcům genocidu (na rozdíl od III. republiky nebo na rozdíl od situace Čechů za protektorátu). "Jen" byli v druhořadém postavení, což není normální a je to v rozporu se slibem II. Švýcarska, proti čemuž žádná sofistika nepomůže.

  OdpovědětVymazat
 6. Příkladem diskriminace Němců za první republiky je zákon o obraně státu.

  OdpovědětVymazat
 7. Neobhajuji a nikdy jsem neobhajoval nacismus, pouze poznamenávám, že sub specie otázky národních poměrů nebyl Protektorát horší než 1. republika.

  OdpovědětVymazat
 8. Volební právo, jak jsem již několikrát vysvětlil, je dějinným omylem, produktem nezřízeného liberalismu a dítětem Francouzské revoluce. Darmo mluvit.

  Koho si zvolí dnešní Češi? Ratha s Paroubkem! A presidentem v přímé volbě Klause.

  OdpovědětVymazat
 9. Na základě upozornění mM upřesňuji počet obětí stanného práva: prvního 300, druhého 1585.

  Další statistiky pocházejí ze sborníku Cesta do katastrofy - Československo-německé vztahy 1938-1947.

  OdpovědětVymazat
 10. Podle mne je zásadní rozdíl mezi diskriminací (Němců za první republiky, Čechů v Sudetech za války) a genocidou (Čechů za protektorátu, Němců za III. republiky).

  OdpovědětVymazat
 11. Jako mnoho jiných před Vámi, demagogicky neberete ohled na to, že zatímco 1. republika byl mírový režim, Protektorát se odehrával za války.

  OdpovědětVymazat
 12. ad Tomáš Pecina

  pokud se - dle mého názoru oprávněně - domníváte, že váš úsudek není dostatečný k tomu, abyste spoluurčoval osudy svých spoluobčanů, není nic jednoduššího než k volbám nejít.

  OdpovědětVymazat
 13. Jako mnoho jiných před Vámi, demagogicky neberete ohled na to, že zatímco 1. republika byl mírový režim, Protektorát se odehrával za války.

  - Ano, většinu doby, co existoval protektorát, probíhala válka, kterou nacistické Německo rozpoutalo. Myslíte, že to je polehčující okolnost?

  OdpovědětVymazat
 14. Myslíte, že to je polehčující okolnost?

  Bezesporu.

  OdpovědětVymazat
 15. pokud se - dle mého názoru oprávněně - domníváte, že váš úsudek není dostatečný k tomu, abyste spoluurčoval osudy svých spoluobčanů, není nic jednoduššího než k volbám nejít.

  Domnívám se, že můj úsudek k tomu dostačuje, nikoli však úsudek mnoha jiných, příkladmo váš. Tudíž nejít k volbám pro mne situaci ještě zhoršuje.

  OdpovědětVymazat
 16. Ad Tomáš Pecina. Srovnávat protektorát s první republikou je nechutné. Naprosto nechutné. Patrně jen hloupě žertujete.

  OdpovědětVymazat
 17. Domnívám se, že můj úsudek k tomu dostačuje, nikoli však úsudek mnoha jiných, příkladmo váš. Tudíž nejít k volbám pro mne situaci ještě zhoršuje.

  - no, a co byste navrhoval jako kritérium pro udělení volebního práva, musí to být tuhá neochota k myšlení a hloupé předsudky pražského lehkoživky?

  OdpovědětVymazat
 18. Srovnávat protektorát s první republikou je nechutné.

  Je to nutné, protože to bylo thema té doby. Naprosto neomlouvám nacismus nebo německou okupaci, ani rozpoutání války, přesto tvrdím, že uspořádání poměrů v Protektorátu z hlediska práv ethnik nebylo nijak výrazně odlišné od uspořádání předválečného Československa, a v některých směrech bylo Čechům příznivější.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>