6. prosince 2008

Ignoranti z wiki

Wiki establishment je jako čeští novináři: Nerozumí ani základním a zcela triviálním věcem. A ze všeho nejhorší je, jak svou nevzdělatelnost dávají okatě na odiv. Typickým případem člověka, který si libuje ve své nepoučitelnosti, je Okino.

Naproti tomu Beren kupodivu uvažuje správným směrem: "Tuto praxi bych klidně do pravidla dal, že na žádost rozhodují o podjatosti zbylí členové výboru, s tím problém nemám. --Beren 3. 12. 2008, 09:33 (UTC)"

14 komentářů:

 1. A víte, co je zajímavé? Že nejrozumnější názor v diskusi pochází od Cinika:

  Poznámka: oddělovat propěch projektu a spravedlnost rozhodování nelze, protože nespravedlivé rozhodování má vždy devastující účinek na projekt a fakticky mu nikdy nemůže přinést prospěch. --Cinik 3. 12. 2008, 14:51 (UTC)

  Zdá se, že Vrbův karabáč ho mnohému naučil.

  OdpovědětVymazat
 2. Nedomyslel jste, že zbylí členové jsou v této otázce taky podjatí. Viz Slepecká hůl.

  OdpovědětVymazat
 3. Cynika nenaučí nikdo nic. To je pouze falešný vnějškový dojem.

  Ostatní mohou být podjatí ve vztahu k Cynikovi. Ale nejsou podjatí pro rozhodování o Berenovi.

  OdpovědětVymazat
 4. Jsou podjati ke vztahu k Berenovi, protože s ním tvoří jeden orgán, ArbCom. Nemohou rozhodovat, zda by měl být z rozhodování vyloučen, to by nebyl nikdy vyloučen nikdo.

  OdpovědětVymazat
 5. Cynika nenaučí nikdo nic. To je pouze falešný vnějškový dojem.

  Omyl. Cinik má katholickou výchovu, a i když pro ni není právě nejvhodnějším substrátem, její positivní prvky občas vystupují na povrch.

  OdpovědětVymazat
 6. Vaše extensivní pojetí podjatosti nesdílím, nikdy jsem ho nesdílel a pokud je mi známo, tak ho nesdílí ani žádný soud v ČR.

  OdpovědětVymazat
 7. Obávám se, katholickou výchovu přeceňujete. Když je někdo zkažený, tak ani nejlepší výchova nepomůže. Nikdy jsem nepozoroval, že by u Cynika vystupilo na povrch cokoliv positivního.

  OdpovědětVymazat
 8. Vaše extensivní pojetí podjatosti nesdílím, nikdy jsem ho nesdílel a pokud je mi známo, tak ho nesdílí ani žádný soud v ČR.

  Samozřejmě že sdílí, vždyť víte, že jsem o něm přesvědčil i ÚS.

  Kolegialita je důvodem k vyloučení, co se řešilo, byla pouze otázka, zda jsou v takovém vztahu i dva soudci působící u stejného soudu, nebo jen dva soudci ze stejného senátu; ve druhém případě nikdy spor nebyl, členové jednoho senátu o sobě navzájem nikdy rozhodovat nemohou.

  OdpovědětVymazat
 9. Nikdy jsem nepozoroval, že by u Cynika vystupilo na povrch cokoliv positivního.

  Já mám naopak dojem, že začal přehodnocovat své dosavadní činy. Stále si myslí, že jednal správně, protože "on má pravdu" a "oni jsou vandalové", ale už by, myslím, ke sporu přistupoval tolerantněji.

  OdpovědětVymazat
 10. Nicméně na wiki není nic jiného než ArbCom, takže není nikdo, kam by devoluce mohla směřovat. Okinův nápad, že na byrokrata, je absurdní. Navíc, na kterého?

  Já mám naopak dojem, že začal přehodnocovat své dosavadní činy.
  "Věř a víra tvá tě uzdraví." To je pouze taktický dočasný ústup, protože mu teče do bot.

  už by, myslím, ke sporu přistupoval tolerantněji.
  Takový naivism bych od Vás nečekal.

  OdpovědětVymazat
 11. Zjevně jste nečetl můj blogpost, kde se tím zabývám a dospívám k závěru, že o podjatosti arbitra může rozhodovat jedině hlasování komunity.

  OdpovědětVymazat
 12. To je pouze taktický dočasný ústup, protože mu teče do bot.

  Uvídíme, ale spíš ne, protože ArbCom z něj zjevně udělá podřadného wikipedistu.

  Docela by měl zajímalo, jak to vyřeší. Nejspíš dají naoko za pravdu Vrbovi, ale už sami vidí, že si v něm vypěstovali nesnesitelného diktátora, takže budou dřív nebo později jeho abusy muset stejně omezit.

  OdpovědětVymazat
 13. Zatím ne. Volba prostředků by měla být reálná.

  ArbCom z něj zjevně udělá podřadného wikipedistu.
  Kéž by. Ale já spíše skepticky předpokládám opak. Nesmíte zapomínat, že Cynik je symbolem pracovitosti a to má pořád největší váhu, ačkoliv v jakékoliv pořádné encyklopedii by se jeho podřadné texty plné chyb neuplatnily ani na minutu. Ve wiki rozhoduje kvantita, nikoliv kvalita.

  Podle mne dostane správce Vrba přes prsty, i kdyby jen formálně.

  OdpovědětVymazat
 14. Podle mne dostane správce Vrba přes prsty, i kdyby jen formálně.

  Byl bych velice překvapen, k tomu čas ještě nedozrál.

  Spíš se pokusí formulovat pravidlo "Kritika správců je nepřípustná", ale tak, aby to neznělo tak skandálně.

  A Cinikovi dají nějaké speciální podmínky, aby mohl "pracovat", ale bez kritisování.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>