15. prosince 2008

Romové

via Tomáš Pecina. Hrabě však ve svém článku tradičně smísil fakta a svou imaginaci v nepřehlednou směrnici: "Cikáni se skládají z následujících národních kmenů: Jenišové, Jezliové, Kalderšové, Kaléové, Lalleriové, Lovarové, Manušové, Romové a Sinti. Chceme-li spolehlivý sběrný pojem, musíme tedy hovořit o Cikánech, a nikoli Romech. V případě Romů jde pouze o část národnostní skupiny, a to ještě navíc nikoli té nejpočetnější. Jak jsem již podotkl, je to asi tak, jako bychom vydávali Bulhary za nejvýznamnější slovanský národ, a přitom by o Rusech, Ukrajincích a Polácích nepadla ani zmínka."

Ve skutečnosti je to přesně naopak. Rom (česky Róm), Roma (česky Rómové) a Romani (česky rómská) je standardní název celého ethnika. Cikán, Cikáni a cikánský je pouhé exonymické pejorativní označení. Jenišové, Jerli, Kalderašové, Kale, Lalleri, Lovari, Manušové a Sinti jsou jednotlivé romské kmeny / klany. Jsou samozřejmě Romové, kteří se Romy být necítí (např. britští, Romaničalové), ale to na věci nic nemění. Romů je celkem 15 000 000, nejvíce v Indii: 6 000 000.

Nacisté považovali Sinti a Lalleri za čistokrevné Romy. Jenišové (180 000) nejsou ethnicky Romové, ale převzali jejich způsob života. Jerli jsou ruští Romové. Kalderašové jsou rumunští kotláři. Typickým jejich příjmením je Demeter. Kale jsou španělští a finští Romové. Lovari je professní označení maďarských koňských handlířů. Typickým jejich příjmením je Sarkozi. Manušové, stejně jako Sinti (němečtí Romové), se nyní za Romy nepovažují, ačkoliv dříve tomu bylo naopak.

Na závěr je nutno připomenout, že během holocaustu z 6 000 českých Romů (2 000 žilo v Čechách a 4 000 na Moravě) jich zahynulo 90 %. Celkem 200 000 nynějších českých Romů pochází ze Slovenska, odkud odešla celá 1/3 Romů.

Updated.

22 komentářů:

 1. Nevím, co to máte za zdroje, jestli to není nějaká politicky korrektní falsifikace (ve snaze zavrhnout pojem "cikán" definitivně), ale zde v Holandsku (a mám dojem, že i jinde na Západě) se striktně rozdělují Sinti a Romové jako dvě cikánské skupiny.

  OdpovědětVymazat
 2. V němčině je rovněž obvyklé hovořit o Roma a Sinti zvlášť. Zřejmě se příliš spoléháte na usus v angličtině, který přenášíte i do češtiny.

  OdpovědětVymazat
 3. Sintové (= němečtí Romové) se považují za něco víc, než jsou východní Romové, a proto se k romství příliš nehlásí. Není však důvodu k tomu přihlížet, stejně jako Moravany nepřestáváme považovat za Čechy, Černohorce za Srby nebo Makedonce za Bulhary.

  OdpovědětVymazat
 4. Ad GP: ve svém kommentáři vycházíte z jazykového usu, který je pochybný, jak vyplývá i z Tomášovy poznámky. V mně známém jazyce by Vaše věta musela znít: "Sintové (= němečtí cikáni) se považují za něco víc, než jsou východní Romové, a proto se k cikánství (anebo "k Romům", podle toho, co chce text říct) příliš nehlásí."

  OdpovědětVymazat
 5. Většina Romů považuje výraz "cikán" za urážku, stejně jako třeba Dakotové výraz "Sioux" nebo Inuité "Eskymák". Sintové pravda ne, ti se považují za Cikány, ale proč bychom měli usus německých Romů brát jako rozhodující?

  OdpovědětVymazat
 6. Pokud mi, bůhvíproč, nevěříte, zde máte autentický hlas: "Sinti, nebo také Sintové, jsou Romové, kteří se před staletími po příchodu do Evropy usadili v německých zemích. Prostředí modifikovalo jejich tradice a kulturu zase trochu jinak, než třeba u Romů v českých zemích. Proto se stále hlásí k jinému pojmenování, i když "postupem času se někteří přestěhovali do Čech a mají tady svoje třeba už třísetleté kořeny. Proto říkáme: český Sinti.""

  OdpovědětVymazat
 7. Váš citát zesiluje moje podezření, že se jedná o politicky korrektní úsilí eliminovat slovo "cikán". Vámi citovaný výrok, nezkreslený politickou korrektností, má znít: "Sinti, nebo také Sintové, jsou cikáni, kteří se před staletími po příchodu do Evropy usadili v německých zemích." Proto říkáme "český Sinti" těm, kteří se tu usadili znovu: protože to nejsou Romové.

  OdpovědětVymazat
 8. Většina Romů považuje výraz "cikán" za urážku
  Obávám se, že až po nástupu politické korrektnosti po r.1989. Tady mí známí čeští cikáni o sobě hovoří bez problému jako o "cikánech" (i o "Romech") a akceptují to i ode mě a od mých dětí - z toho jednoduchého důvodu, že vědí, že nejsme žádní rasisti.

  OdpovědětVymazat
 9. Eliminovat nadávku je záslužný čin. Také Vám neříkáme "východní schismatici", ačkoliv jste tak byli tradičně označováni. S PC to nemá žádnou souvislost, je to prostá zdvořilost.

  Viktor Elšík: "Sintská a manušská romština je tradičním jazykem Sintů a Manušů, romských skupin,
  jejichž dnešní etnické autonymum je Sinto, příp. Cinto nebo Mānuš. Je pravděpodobné,
  že Sintové a Manušové jsou – alespoň zčásti – potomky první migrační vlny Romů
  do střední a západní Evropy, která proběhla počátkem 15. století (Halwachs 1999: 120,
  Bakker 1999, Franzese/Spadaro 2005: 14)" (PDF) Když chcete mluvit odborně, použijete slovo "Rom", když chcete mluvit buransky, použijete slovo "Cikán".

  OdpovědětVymazat
 10. Sintové se za Cikány považují; nicméně ostatní Romové nikoliv.

  OdpovědětVymazat
 11. Eliminovat nadávku je záslužný čin. Také Vám neříkáme "východní schismatici", ačkoliv jste tak byli tradičně označováni. S PC to nemá žádnou souvislost, je to prostá zdvořilost.
  Jistě. Když nám nadávali "schismatiků" ti, kteří se sami oddělili od Církve, tak to bylo trapné. Ale je "černoch" nadávka? Nebo se říká "afro-američan" kvůli politické korrektnosti.

  Já netvrdím na 100%, že nemáte pravdu s těmi Sintí. Pouze mám podezření, že se jedná o zkreslení problematiky použitím politicko-korrektní hatmatilky. Všechny Vaše prameny, na které odkazujete, jsou po r.1989, tedu PC. Elšík např. píše: "Termín běžný ve starší (čti: ne PC) lingvistice je německá cikánština, příp. německá
  romština (u nás např. Lípa 1965); vychází z nevhodného označování (zvláště) Sintů jako
  německých Cikánů nebo německých Romů..." To, jistě chápete, věc příliš neujasňuje...

  OdpovědětVymazat
 12. "Většina Romů považuje výraz "cikán" za urážku"

  No, co jsem četl rozhovory s inteligentními příslušníky tohoto etnika, tak nikoli. (Nepočítám mezi ně "profesionální cikány", kteří jsou zmatení skoro jako Džamila Stehlíková).

  OdpovědětVymazat
 13. Setkal jsem se s cikány, kteří se i tak normálně označovali sami mezi sebou. Říkat jim Romové mi přijde hloupé.

  OdpovědětVymazat
 14. ROM je pevná paměť v počítači, cikán české slovo pro označení národa. S tím se dá těžko co dělat. Ottův slovník naučný používal toto slovo, aniž by to považoval za vugární. Chudák slovník jiné slovo znát nemohl:

  To vedlo k tomu, že v mnoha případech se začalo užívat označení Romové jako souhrnného názvu pro všechny skupiny (jak bylo usneseno na sjezdu Romů v Londýně roku 1971).

  Ve většině jazyků zní jméno tohoto národa podobně a jeho chování nezmění, když mu budeme říkat slunéčko sedmitečné.

  Elitě naštěstí jazyk nepatří a rodiče již děti naučit správnou verzi českého jazyka.

  OdpovědětVymazat
 15. Tak se do Otty (původního, nikoliv do Dodatků) podívejte na Alsasko, jestli jste ho schopen najít. Jsem upřímně zvědav.

  OdpovědětVymazat
 16. Ještě k Sintům: "Ačkoliv dnes existují v různých zemích světa Romové, kteří pro své společenství užívají autonym jiných (Sinti, Kale, Manuš, atd.), ke společnému původu a k základní identitě s Romy se hlásí všichni a to zejména, jde-li o dichotomii Rom-gádžo (nerom).

  Autonymum Sinti pl. (Sinto sg.m., Sintica sg.f.) užívají příslušníci významného romského společenství, jehož převážný počet žije v Německu. Odtud také jedno z exonymních označení Sintů: "němečtí Cikáni/Romové".

  Ačkoliv Sintové o sobě nemluví jako o Romech, mají pro svůj jazyk adverbiální výraz romanes (/mluvit/ romsky)."

  Podle mne je ten Nerom, který hovoří o Romech jako o cikánech, špatně maskovaný rasista.

  OdpovědětVymazat
 17. Důvod: "V Trávníčkově Slovníku jazyka českého (Praha 1952) se pod heslem "cikán" uvádí: "příslušník potulného národa, symbol lživosti, zlodějskosti, toulavosti...přeneseně: taškář, lhář, podvodník.""

  OdpovědětVymazat
 18. Existuje dokonce karetní hra zvaná Cikán. Je založena na lhaní:)

  Z vlastní bohaté zkušenosti vím, že to má hluboké opodstatnění. Prosím bez smajlíku, oni totiž nemají zábrany lhát gadžům. To je v jejich etice dovoleno.

  OdpovědětVymazat
 19. Sodomie? Pojem se rozpadl na více pojmů přesnějších. Nic neobvyklého, málo používané (tabuizované) slovo, vydáno na milost na nemilost elitě:) Kolikrát jste s rodiči diskutoval o sodomii a kolikrát o cikánech? Slovo sodomie se nepřenáší metodou rodiče->děti, slovo cikán ano.

  Slovo cikán mají v moci obyčejní lidé:)

  OdpovědětVymazat
 20. GP: Ten Váš pramen moc důvěryhodný není - a nebo se historická věda zas posunula dál a já to zaspal. Ale harrapská civilisace trvala 2500-1500 (s přesnějším určením 2350-1750) a kdo ji tvořil dodnes není jisté, nicméně nejpravděpodobnějšími adepty byli jižní Drávidové.

  OdpovědětVymazat
 21. Sinti, Kale, Manuš,Rumungro, a další to je rozdělení podle rodových skupin( tohle rozdělení stále pokračuje a dělí se a neděje se to jen u těchto etnik ,ale i u všech ostatních národů.

  Rom - to je v překladu do Českého jazyka člověk (mnoho jiných kultur má podobný název, a později jim to slovo zůstalo)


  Podobně jako název etnika Slované- říká se že je to překlad slova otroci slaven -např. z Holandštiny

  co dodat pokud jedno etnikum nechce ,aby bylo nazývané nějakým slovem (cítí to jako urážku ,tak to akceptujte a zkuste ze zaobírat důležitějšími věcmi )

  Když vám strčím ruce do ohně bude vás to pálit si myslím ,nejspíš bych vám neměl dělat bolest a budeme všichni spokojeni.


  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>