10. prosince 2008

Pod svícnem tma

Nejrůznější aktivisté se nejraději starají o všechno možné, než sami o sobe. Tak i campagne Stop dětské práci vyzývá naše politiky, aby se starali o zastavení dětské práce všude ve světě. Podle stránek campagne dětská práce "[z]ahrnuje všechny formy práce, které jsou vykoná­vány dětmi mladšími 18 let a které jsou škodlivé pro jejich psychické zdraví a vývoj a brání jim ve školní docházce bez ohledu na to, zda dítě za tuto práci dostává mzdu."

A jak to vypadá v ČR? V soutěži Dětský čin roku 2008 "[z]a pomoc rodině získal ocenění Viet Nguyen z Ostravy, který pomáhá svým rodičům v obchodě." Tento 14letý hoch doslova uvedl: "Naše rodina pracuje jako prodavači. Taťka prodává na burze a mamka v obchodě. Prodávání je tak těžké, že musíme stát více než osm hodin ve stanu. Já pomáhám taťkovi, když ho bolí ruka a je unavený. Skoro každou sobotu ráno jedu s taťkou pracovat na burzu a prodávám. Přijedeme na burzu v sedm, prodáváme až do 14 hodin odpoledne. Pomáhám taky mamce v uklízení, umytí nádobí, vysívání, vodím bráchu do školy. Každé ráno musím odvést bráchu do školy a taky mu dělám každé ráno svačinu, protože mamka s taťkou prodávají někdy až do devíti večer a musí si odpočinout. Každé úterý a čtvrtek přijdou rodiče pozdě, tak se musím starat o bráchu. Musím vařit večeři a pomoct bráchovi dělat domácí úkoly." (zdůrazněno mnou)

Co na to české právo? Úmluva Mezinárodní organizace práce o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (Úmluva 138), vyhlášená pod č. 24/2008 Sb. m. s., byla provedena §§ 121–4 zákona o zaměstnanosti. "Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba mladší 15 let, nebo starší 15 let, pokud nemá ukončenou povinnou školní docházku, a to až do doby jejího ukončení. Dítě může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost (dále jen "činnost dítěte") pro právnickou nebo fyzickou osobu (dále jen "provozovatel činnosti"), jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj."

Podle § 22 zákona o inspekci práce "Zákonný zástupce dítěte se dopustí přestupku na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti tím, že umožní výkon činnosti dítěte bez povolení nebo podmínky povolení poruší. Za přestupek … lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč." V praxi místo toho jeho dítě dostane vyznamenání.

9 komentářů:

 1. Zase jeden nesmyslný zákon. Stát chce kádrovat, s čím může dítě rodině pomoci a s čím ne. Rozumím pro proč ne pracovní poměr, ale uvnitř rodiny po tom může být státu velké kulové, pokud dítě chodí do školy a nepůsobí mu to fyzické obtíže. Rozhodně je lépe, když ve 14 prodává v krámku rodičů, než když se fláká po sídlišti, chlastá a kouří trávu.

  O budoucnost zmíněného dítěte strach nemám, v životě se neztratí. Škoda, že se ochránci dětí víc nestarají o děti v ghetech, vyrůstající mezi chlastem špínou, zločinem a drogami. To nevadí nikomu, to jen jiná kultura, že no!

  OdpovědětVymazat
 2. Ano, rovnou zrušme povinnou školní docházku, ať děti mohou pomáhat rodičům na poli. To je přeci výtečný nápad, aspoň se nebudou flákat někde po lesích, chlastat a kouřit trávu.

  OdpovědětVymazat
 3. "Ano, rovnou zrušme povinnou školní docházku, ať děti mohou pomáhat rodičům na poli."

  "ale uvnitř rodiny po tom může být státu velké kulové, pokud dítě chodí do školy a nepůsobí mu to fyzické obtíže."

  OdpovědětVymazat
 4. V zájmu debaty pominu, že jste si účelově nevšimnul mé poznámky o školní docházce.

  Petersi, děti pomáhaly celé generace rodičům na poli a nic se nedělo. Školní prázdniny možná sloužily právě k tomuto.

  Velmi bych rozlišoval rodinnou výpomoc od zaměstnaneckého poměru. Vyzkoušení si práce "nanečisto", v rodinném kruhu, není přece nic špatného. 14-ti letý kluk jedoucí s otcem v sobotu prodávat na tržnici, to není žádný zločin a když to rodič dobře podá, i s nějakou tou finanční motivací, může to kluka dokonce bavit. Je to otázka míry a přiměřenosti, ale to už je na rodičích, jako mnoho dalších věcí ve výchově.

  Pokud to budete brát skutečně důsledně, bude scéna s natíránim plotu ve známém českém fimu "Páni kluci" nabádáním k trestnému činu:)

  OdpovědětVymazat
 5. pokud dítě chodí do školy
  To není žádný přesný výraz. Může chodit jen občas, když mu po těžké práci zbyde čas.

  Petersi, děti pomáhaly celé generace rodičům na poli a nic se nedělo.
  Ano, nic se nedělo. Byli sice negramotní, ale tak to má být.

  Velmi bych rozlišoval rodinnou výpomoc od zaměstnaneckého poměru.
  Když dítě dře celé dny zadarmo, tak je to v pořádku. Běda však, když za stejnou práci vezme peníze. Peníze jsou fuj, jsou od ďábla.

  Vyzkoušení si práce "nanečisto", v rodinném kruhu, není přece nic špatného.
  Nemám nic proti tomu, když si děti občas něco vyzkouší. Ale je něco úplně jiného, když vystupují v posici neplaceného zaměstnance, a ještě další věc je, když jsou za to vyznamenávány, jako by to bylo něco záslužné, co bychom měli všichni následovat.

  14-ti letý kluk jedoucí s otcem v sobotu prodávat na tržnici, to není žádný zločin a když to rodič dobře podá, i s nějakou tou finanční motivací, může to kluka dokonce bavit.
  Nemůžete laskavě citovat pořádně a ne takto selektivně, co se Vám hodí do krámu?

  Pokud to budete brát skutečně důsledně, bude scéna s natíránim plotu ve známém českém fimu "Páni kluci" nabádáním k trestnému činu:)
  Vám chybí jakákoliv uměřenost. Radar a pár vojáků s ním označujete za okupaci, otročinu na trhu za rodičovskou výpomoc, jedno natření vlastního plotu za trestní čin. Kdy a kde jste smysl pro proporce ztratil?

  OdpovědětVymazat
 6. > Ano, nic se nedělo. Byli sice negramotní, ale tak to má být.

  České dějiny přibližně od Marie Terezie ale říkají něco jiného:)

  >Když dítě dře celé dny zadarmo, tak je to v pořádku.

  V rodině nelze "dřít zadarmo", protože celý vzniklý zisk jde do této rodiny a tedy poměrnou částí i dítěti. V tom je ekonomický rozdíl mezi rodinnou výpomocí a zaměstnaneckým poměrem. Když dáte dítěti peníze, pouze mu dáte nad nimi moc, celková suma v rodině se nijak nezmění v rodině normální fungující si dítě přijde na své. Finanční odměna za takto vykonanou práci má zcela jiný smysl:

  - poznat cenu peněz a vlastní práce
  - naučit se s nimi zacházet, třebas při nákupu bombónů

  > Radar a pár vojáků s ním označujete za okupaci

  Vy zase fackuje černochy:) To je argument skutečně související s prodávající klukem!

  > otročinu na trhu za rodičovskou výpomoc, jedno natření vlastního plotu za trestní čin.

  Jak se liší natírání vlastního plotu od prodeje vlastního zboží? Na obojí si může najmout zaměstnance a místo toho vykořisťujete dítě. Opravdu nevidím principiální rozdíl.

  OdpovědětVymazat
 7. Ano, protože Marie Theresie nepřímo omezila tu Vaši blahodárnou dětskou práci.

  V rodině nelze "dřít zadarmo", protože celý vzniklý zisk jde do této rodiny a tedy poměrnou částí i dítěti.
  Ano, rodiče si nepřisvojují nadhodnotu, a proto nevykořisťují. Máte leninism zažraný více, než byste si myslil.

  Jak se liší natírání vlastního plotu od prodeje vlastního zboží? Na obojí si může najmout zaměstnance a místo toho vykořisťujete dítě. Opravdu nevidím principiální rozdíl.
  V tom, že občas natřít plot či prodat něco na trhu neškodí. Jakmile se však bez dětské práce neobejdete, je to špatně.

  OdpovědětVymazat
 8. Co do toho plantáte marxismus. Zisk z rodinné výpomoci padne do rodiny, to je fakt. Jestli z toho "zaplatíte" potomkovi nebo ne, je z ekonomického pohledu zcela jedno, dáte mu jen peníze, které rodina již stejně má. Otázka "platu" má v tomto případě funkci pouze výchovnou, nikoli ekonomickou.

  Nemohu za to, že zatím nemáte vlastní rodinu (pokud se pletu, omlouvám se, ale vypadá to tak) a nechápete, že základní ekonomickou jednotkou společnosti není jednotlivec, ale rodina. Pokud se v rodině "okrádá" dítě, má to daleko hlubší příčiny, než dětskou "práci".

  OdpovědětVymazat
 9. Nejprve si přečtete text určený speciálně pro Vás, pak o něčem mluvte.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>