30. prosince 2008

Kořeny israelské zahraniční politiky

Zatímco Israel beztrestně a s ostudným požehnáním ČR vraždí Palestince, např. sestry Balušovy (nejstarší, Tahrir, bylo 17; nejmladší, Jawaher jen 4), s evidentním cílem zvýšit počet mrtvol z 363 na 1 200 jako v Libanonu a oplatit Arabům židovské oběti 100x), je na čase se zamyslit nad kořeny israelské zahraniční politiky.

Předně je třeba odmítnout these o biologické či genetické podstatě Židů, jejichž extrémním případem je snaha upřít dnešním Židům semitský charakter a označit je šmahem za Chazary. I kdyby totiž byli původně Chazary, již více než 1 000 let se za ně nepovažují, a to je rozhodující.

Podstatou národní povahy Israelců (stejně jako kteréhokoliv jiného národa) je kultura v širším slova smyslu, tj. soubor nehmotných statků předávaných z generace na generaci. Její obsah do značné míry definuje vládnoucí elita. Kdo jí je v případě Israele? Rusové. Israelská vládnoucí elita v drtivé většině pochází z Ruska. Nemají tedy mnoho společného s Einsteinem či Freudem, nýbrž mnohem více s Trockým, Zinověvem či Kameněvem.

Je těžké vládnoucí elitu nějak vymezit. Pro jednoduchost si vezměme všechny israelské ministry zahraničí, premiéry a presidenty: Moše Šertok (Sharett), Golda Mabovič (Meir) – ta sice vyrůstala v USA, ale pocházela z Ruska, Yigal Pajkovič (Allon), Moše Dajan, Isaak Jaziernicki (Šamir), Szymon Perski (Peres), Moše Arens, Ariel Scheinermann (Šaron), Benjamin Milejkovskij (Netanjahu) – jeho prarodiče z matčiny strany však pocházeli z USA, Cipi Livni, David Grün (Ben-Gurion), Levi Školnik (Eškol), Isaak Rubicov (Rabin), Mieczysław Biegun (Menachem Begin), Ehud Brog (Barak), Ehud Olmert, Chaim Weizmann, Isaak Šimšelevic (Ben-Zvi), Šneur Zalman Rubašov (Šazar), Efrjem Kačalskij (Efraim Kacir) a Ezer Weizman – synovec Chaima.

Pouze 7 výjimek: Aubrey Solomon Meir (Abba Eban), který pocházel z JAR, David Levy, který je z Maroka, Shlomo Ben-Ami, který je rovněž z Maroka, Silvan Shalom, který je z Tuniska, Yitzhak Navon, který je Sefard, Chaim Herzog, který byl z Irska, a Moshe Katsav, který je z Persie.

Pozoruhodné je, že tam není jediný Němec, Rakušan, Ital či Francouz. Lze uzavřít, že Israel si jako svůj národní jazyk mohl zvolit ruštinu, protože ji skoro všichni dokonale ovládali.

12 komentářů:

 1. V této věci souhlasím s Bohumilem Doležalem: Israel je v nemožné situaci, a představy o jeho "demokratisaci" jsou holou utopií. To by skončilo genocidou Židů, novým holokaustem. Jiná otázka je, zda je koncepce (a existence) Státu Israel dlouhodobě udržitelná, a zde se už několik let kloním k názoru, že nikoli.

  OdpovědětVymazat
 2. Myslím, že o původu východoevropských Židů svědčí jazyk, který používali, v jidiš převažují jihoněmecké prvky zřejmě z Porýní, jako substrát je možno rozeznat cosi románského, samozřejmě je v jidiš také spousta slov přejatých ze slovanských jazyků. Nevím o žádných stopách iránských jazyků.

  Šíření teze o chazarském původu souvisí se sionistickou legitimizací izraelského koloniálního podniku.

  Jan

  OdpovědětVymazat
 3. Po druhé světové válce si taky nikdo nedokázal představit smíření Němců a Francouzů nebo Němců a Poláků. A přesto se to podařilo.

  V Israeli žije 20 % Arabů, víceméně v klidu.

  OdpovědětVymazat
 4. Také si myslím, že to tam nemůže dopadnout dobře. A nenechme se mýlit současnou převahou Izraele, důležité budou změny v mezinárodní situaci a především v postavení Spojených států a jejich zájmu o končiny na druhém konci světa. Myslím, že ten, kdo chce udělat pro židovské obyvatelstvo v té části světa něco dobrého, měl by přemýšlet i jejich evakuaci.

  Jan

  OdpovědětVymazat
 5. Ad Jan:
  "Šíření teze o chazarském původu souvisí se sionistickou legitimizací izraelského koloniálního podniku."

  Nevím, jestli jsem Váš názor nepochopil špatně, ale pokud ne, je to další důkaz toho, jak jste zmatený. Protože tezi o chazarském původů šíří právě naopak nepřátelé Židů a antisionisté, přičemž tím, mimo jiné, chtějí dokázat, že Židé nemají na Izrael žádný nárok.

  Navíc evidentně nevíte nic o historii evropské migrace Židů, vzhledem k tomu, jak jste rozebral jidiš.

  OdpovědětVymazat
 6. Ad Peters:

  Za ty Rusy Vám asi Vodník obřeže hlavu. Copak nevíte, že německé ženy znásilňovali Sověti, ale ve WW2 zemřelo 20 milionů Rusů? A že ten chlapík na fotce s vlajkou v Berlíně byl Rus, dokud se nezjistilo, že má na každé ruce hodinky, takže se z něj stal Sovět?

  OdpovědětVymazat
 7. Pozoruhodné je, že tam není jediný Němec, Rakušan, Ital či Francouz.

  S prominutím, ale za tuhle větu, Petersi, byste zasloužil nafackovat.

  OdpovědětVymazat
 8. Starý pán zřejmě začíná být poněkud senilní a při čtení nechápe text. Jinak by nemohl polemizovat tímto způsobem.

  OdpovědětVymazat
 9. Proč nafackovat? Myslíte, že alija z Německa, Rakouska, Itálie či Francie neexistuje? Máte-li na mysli holocaust, tak alija byla před ním, během něj i po něm.

  OdpovědětVymazat
 10. Napadá mne důvod, proč se v politice v Izraeli tak dobře uplatnili lidé z východní Evropy (Polska, Ruska) ve srovnání s Evropou střední a západní. Ve východní Evropě byli Židé již dlouho diskriminováni a pronásledováni, ovšem pronásledování většinou němělo tak vysokou intenzitu, aby bylo možno hovořit o genocidě. Proto vznikala politická hnutí a strany hájící jejich zájmy. Ve střední a západní Evropě byli dlouhou dobu mnohem lépe integrovaní a pokud se politicky angažovali, vstupovali do neetnických politických stran. Pronásledování později přišlo s mnohem větší intenzitou (genocida), politický odpor proti němu nebyl možný. Proto přicházeli Židé ze střední a západní Evropy v době, kdy již byly politické elity židovské komunity v Palestině vytvořeny a přicházeli jako jednotlivci, ne členové již etablovaných židovských politických skupin.

  Jan

  OdpovědětVymazat
 11. Nemám přehnaně positivní vztah k carskému Rusku, ale mluvit o tom, že tam byli Židé pronásledováni, je silné přehánění. Polsko v té době neexistovalo.

  Ruští Židé nepřicházeli v nějakých jednotných politických skupinách. Spojoval je pouze sionism.

  OdpovědětVymazat
 12. První tři sionistické migrační vlny (alijat) pocházely převážně z Ruska, čtvrtá, již meziválečná, z Polska.
  Jan

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>