9. října 2007

Antikommunistický terrorism Jiřího Nováka

Zakladatel Realistické strany Jiří Novák vložil do jejího programu: „Když nebude možné bojovat proti KSČ její vlastní metodou, tj. ideologií a vynutit si tím volby, bude se musit použít tradičních metod revolucionářů - teroru, násilí, brutality a anarchie.“ Úderné oddíly strany měly provádět sabotáže. Nakonec však byli zadrženi. „O vedoucím Realistické strany Jiřím Novákovi posudky psychologů hovoří jako o osobě se sníženou rozpoznávací schopností na hranici příčetnosti.“ Člen Novákovy strany, Jiří Baloušek, nakonec zavraždil bulharského vojáka, který chtěl emigrovat na Západ.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>