7. října 2007

Obhajoba neobhajitelného

Nechvalně proslulý správce Aktron se pustil do obhajoby neobhajitelného. Protože mi jeho kumpán vyhrožoval, že mé texty na jejich blogu bude bez dalšího mazat, píšu reakci sem.

Na Aktronovi je symptomatické, že ho jako správce nepoučí nikdo a nic. Ani z nedávného neúspěchu v kandidatuře na správce en: si nevzal poučení. To, že se správce nemá k nováčkům chovat jako řeznický pes, mu přitom en: výslovně vytkli: "Being an admin means being able to explain things, politely and clearly, to people from all walks of life."

Jestli je něco jednotným rysem všech českých správců, tak je to neochota přemýšlet. Nesmyslný institut subpahýlu zavedl JKB, tak to platí a basta! Co na tom, že to na en: dávno zrušili. Cs: není en:. Ne, to opravdu není, místo prostředí pro spolupráci je cs: kárným táborem.

Aktron: "Většina lidí, kteří Wikipedii editují, věří, že kvalita encyklopedického textu a textu neformálního někde v diskuzi se logicky ze své podstaty liší." Asi patřím k té menšině (?), která věří, že hrubky by se neměly dělat ani v chatu.

Aktron: "Editorů je více, úhlů pohledu také". Ano, z cs: jsou všichni, kteří mají úhel pohledu jiný než Cynik, bez milosti vyhnáni.

Aktron: "v článcích ražení jako je třeba Válka v Iráku by mohly být faktografické údaje snadno upravovány v zájmu té či které strany." Jak někdo takový vůbec může být správce? Když ani netuší, že fakta jsou vždy stejná a že právě to je podstatou wikipedie?

Zkrátka dobře, správci by udělali nejlépe, kdyby se místo boje s nováčky věnovali boji s vandaly, aby to za ně nemusel dohánět Jan Záruba. Ale to bych od nich chtěl moc. Oni si raději své komplexy méněcennosti kompensují chicanou.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>