9. října 2007

Koncentrační tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu

Názor ze zahraničí: "V České republice se nedůstojně zachází s bývalými romskými koncentračními tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Je obdobná situace v jiných zemích?

"Ne, situace v Letech a v Hodoníně je jedinečná. Ta situace v Letech je tak nelidská, že se člověk stydí vůbec mluvit o tom, co dopouští a akceptuje politika v této zemi, která je právním státem. Tato ostuda a toto ponížení dopadá zpátky na ty, kteří jsou za ně odpovědní. V Evropě neexistuje nic podobného. Jsou sice země, kde lidé nic nevědí o dějinách naší menšiny, ale v České republice jsou Lety místem, které je vzpomínkou na zločin proti mnoha dětem a dospělých, zahynulo jich tam více než 300. A že česká vláda nechá stát velkovýkrmu vepřů na místě bývalého koncentračního tábora, to je skandální! A tato ostuda a toto pokoření nepatří obětem, ale padá na hlavy těch, kdo jsou za ně odpovědní.""

Přesto popírači romského holocaustu budou pořád mlít svou.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>