16. října 2007

Rozsudek ve věci ČSR v. Horáková a spol.

Byl zveřejněn v Národním archivu. Životopis Jiřího Hejdy (1895–1985), o němž Brožová soudila, že měl dostat provaz: "Upozorňuji na to, že při referování o procese jsem se již sešla s dotazy, proč nebyl u Hejdy vysloven absolutní trest."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>