12. října 2007

Co Novák nechce slyšet

Vzpomínky přeživší romský holocaust.

Jinak výbor děl historika Ctibora Nečase (* 1933):
  1. Z dějin Komsomolu na Ostravsku. Sborníček ke 40. výročí KSČ (1961)
  2. Tři stránky z kroniky pokrokového mládežnického hnutí na Novojičínsku (1963)
  3. Revoluční mládežnické hnutí na Ostravsku (1917-1938) (1964)
  4. Hnutí ostravské revoluční mládeže v období buržoazní republiky (1967)
  5. Stopami dělnického hnutí a KSČ v Ostravě (1969)

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>