12. října 2007

Srovnání Jana Nováka vulgo Maxe a členů Národní strany

motto: "Já mám důkaz, že NEJSEM popíračem nejen romského holocaustu, ale i žádného jiného, nad všechny důkazy" Jan Novák vulgo Max

Najděte sto rozdílů:
  1. Max: "kdybych musel odpovědět na otázku, zda považuji tábor v Letech za koncentrační tábor a otázka byla ještě směřována na období od 2.8.1942 do 6.8.1943, tak bych řekl, že ho za koncentrační nepovažuji a narozdíl od obou zmíněných pánů bych svůj názor dokázal s naprostou jistotou zdůvodnit nepopiratelnými a dobře ověřitelnými argumenty." Národní strana: "Každý slušný člověk v Čechách ví, že v Letech NIKDY ŽÁDNÝ KONCENTRAČNÍ TÁBOR NEBYL…"
  2. Max: "Neochota pracovat na zlepšení podmínek v táboře a špatné hygienické návyky byly také jednou z příčin vzniku tragédie, kterou způsobila epidemie." Národní strana: "cikáni nebyli schopni udržovat ani základní hygienické návyky, nemluvě o jiných hodnotách, kterými společnost v konkrétní časoprostor žila."
  3. Max: "Z žádných věrohodných zdrojů nevyplývá, že by v táboře v Letech u Písku byl někdo popraven nebo nějak jinak záměrně usmrcen." Národní strana: "nikdy zde nebyl nikdo popraven nebo umučen!"
Novák dále zmiňuje vládní nařízení o kárných pracovních táborech ze dne 2. března 1939. Evidentně ho vůbec nečetl. "Velitelem tábora v Letech, kterého funkce se oficiálně nazývala "ředitel"" x např. § 2 odst. 3: "Po technické stránce řídí práce osob do kárných pracovních táborů zařaděných a na tyto práce dozírá odvětví veřejné správy, pro jehož obor působnosti se dotčené práce vykonávají, při čemž zachovává všeobecná nařízení, daná velitelství kárného pracovního táboru k udržení kázně a pořádku." (zdůrazněno mnou)

"Vězni, kteří byli nazýváni "chovanci" byli zařazováni do tříd." x § 5 odst. 1: "Osoby určené podle § 4 budou do kárného pracovního táboru zařaděny dnem, kdy budou velitelství tohoto táboru odevzdány. Tímto dnem stávají se příslušníky kárného pracovního táboru." (zdůrazněno mnou)

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>