9. října 2007

Vyjádření k Novákovi

Na nechvalně známém serveru Sprcha Jan Novák vulgo Max bez mého souhlasu vystavil zvukovou nahrávku soukromého rozhovoru, kterou pořídil, když mne obtěžoval v pracovní době. Tím porušil § 12 odst. 1 občanského zákoníku.

Podle § 13 občanského zákoníku žádám p. Nováka, aby upustil od neoprávněných zásahů do mého práva na ochranu osobnosti, aby odstranil následky těchto zásahů a aby mi poskytl přiměřené zadostiučinění, které vyčíslím později. K tomu ho znovu žádám, aby mi poskytl své identifikační údaje, abych na něj mohl podat žalobu na ochranu osobnosti.

Současně tuto žádost směřuji na provozovatele serveru "Sprcha", p. Zemana, kterému svou žádost posílám rovněž elektronicky.

P. Novákovi sděluji, že smír s popíračem romského holocaustu není možný. Stejně jako popírači židovského holocaustu neumlčeli Deborah Lipstadt, tak ani popírači romského holocaustu neumlčí mne. Dále ho upozorňuji, že k pořízení nahrávky neměl mé svolení, stejně jako nemá mé svolení k vydírání prostřednictvím výhružky o předání trestního oznámení zaměstnavateli. Novákovo tvrzení: "vyslovil souhlas s informováním zaměstnavatele," je tedy Novákova lež. Ve skutečnosti jsem jeho vydírání toliko vzal na vědomí. K trestnímu oznámení samotnému mé svolení přirozeně nepotřebuje; jeho křivé obvinění jsem rovněž vzal na vědomí.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>