14. října 2007

Jaroslav Valenta, agent StB

Prof. PhDr. Jaroslav Valenta, DrSc. (27. 10. 1930 Kryry u Podbořan – 23. 2. 2004) byl agent StB. Krejčová a Svatoš o něm napsali: "Prof. dr. Jaroslav Valenta, DrSc., před rokem 1989 byl nejenom evidován v registrech centrální správy kontrarozvědky StB jako její agent (krycí jméno Jaroslav, 271030 [= datum narození 27. 10. 1930], registrační číslo 20708, správy StB 88), ale i podával Státní tajné bezpečnosti zprávy přinejmenším o jednom historikovi, v jehož svazku (č. 6796 „Akce Milan“) jsou dochovány v rozsahu desítek stran. To, že Valentova tajná spolupráce nespočívala v odborných recenzích vědeckých prací jeho kolegů, dokládá i sumarizační zpráva tajné bezpečnosti z r. 1986, kde se mj. uvádí, že v uvedené akci byla hlavní pozornost StB zaměřena „na agenturně operativní kontrolu objekta“. V tomto záměru využíváno především TS [= tajných spolupracovníků] Rybář, Jaroslav, Tajemník [...]."

Není jistě náhoda, že tento historik je podkladem pro texty Jana Nováka vulgo Maxe. Více též v diskussi k článku Emanuela Mandlera.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>