7. října 2007

Ještě jednou k Letům

V diskusi k článku Nástin typologie koncentračních táborů jsou takto shnuty závěry z knihy Ctibora Nečase Holocaust českých Romů: "Táborovou internací prošlo 1 309 vězňů včetně 36 v táboře narozených dětí, z nichž žádné nepřežilo. Ze všech internovaných mužů, žen a dětí jich byla čtvrtina z tábora propuštěna nebo odtud uprchla, čtvrtina internaci nepřežila a polovina byla z tábora odtransportována do Osvětimi. Přímo v letském táboře zahynulo 326 vězňů."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>