13. října 2007

První židovský pogrom ve Spojeném království

Vypukl ve dnech 1. až 5. srpna 1947, poté co byli nalezeni zavražděni Mervyn Harold Paice a Clifford Martin.

Nejhorší průběh měl v Liverpoolu. Byly vypáleny židovské synagogy, vandalisovány židovské hřbitovy a rabovány židovské obchody a kameny rozbíjeny výlohy. V Lancashire si obchodníci dávali do výloh nápisy, že nejsou Židy.

Podle dobového britského tisku se židovský terrorism v Palestině nijak nelišil od nacistického v Evropě.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>