5. října 2007

Svoboda shromažďovací v ČR a v USA

Stejně jako svoboda projevu, která v ČR prakticky neexistuje (popírání holocaustu je trestným činem), zatímco v USA je neomezená (díky Terminiello v. City of Chicago, 337 U. S. 1 (1949): "Terminiello . . . made anti-semitic remarks, inflammatory comments about various U.S. officials, and statements praising fascist leaders" "Douglas explained that the purpose of free speech was to invite dispute, even where it incites people to anger; in fact, the provocative and inflammatory content of speech could potentially be seen as positive."), tak ani svoboda shromažďovací v ČR prakticky neexistuje, zatímco v USA je neomezená.

V roce 1977 chtěla Americká nacistická strana pochodovat židovským městem Skokie v Illinois, kde žilo 6 lidí přeživších holocaust. Místní úřady chtěly pochodu zabránit. Americká nacistická strana proti tomu podala opravný prostředek - zastupoval ji přitom židovský právník z ACLU.

Nejvyšší soud USA rozhodl (National Socialist Party of America v. Village of Skokie, 432 U.S. 43 (1978)), že nacisté požívají svobody shromažďovací, včetně v židovských kommunitách.

Mladí národní demokraté oznámili protestní průvod proti účasti České republiky v Iráku na 10. 11. 2007. Magistrát nejprve respektoval rozhodnutí soudu z loňska v totožné věci. Pak začala kampaň proti svobodě shromažďovací v ČR. Magistrát změnil názor a shromáždění zakázal.

Doufejme, že mu toto pošlápání lidských práv neprojde. Stejně jako ACLU totiž zastávám názor, že lidská práva patří i těm, kteří by je s nejvyšší pravděpodobností sami pošlapávali, kdyby mohli. Když totiž nedáme lidská práva jim, pak je za chvíli odebereme nonkonformistům a nakonec i normálním lidem. Je to dominový effekt.

Stejně je nepřijatelné omezovat lidská práva jiných zneužitím práva: "Židovská liberální unie . . . si ulice Židovského města na magistrátu zamluvila od 5. října až do konce roku." Buď se ŽLU chce opravdu shromažďovat každý den, nebo měl magistrát jejich oznámení odmítnout jako nepravdivé.

8 komentářů:

 1. Pokud je mi známo (rozhodnutí Magistrátu jsem četl), úspěšný žalobce nebyl svolavatelem nového shromáždění – které zakázat podle zákona nelze –, ale jako svolavatele uvedl nonexistentní právnickou osobu. Jeho vlastní hloupost…

  OdpovědětVymazat
 2. Já jsem zase četl, že ta právnická osoba vznikla dne 13. 9. 2007.

  OdpovědětVymazat
 3. Tomáš Pecina:

  http://www.mvcr.cz/rady/sdruzeni/sdruz068.html

  "Občanské sdružení Mladí národní demokraté", vznik: 13.09.2007, IČO: 22669809
  Adresa: Praha 6, Novákových 59/4

  OdpovědětVymazat
 4. Jinak samotné rozhodnutí je zde: http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/urdeska/Soubor.asp/ID=28844/rozhodnutizakaz.doc Z právního hlediska upozorňuji vzhledem k dodatečnému zákazu zejména na paragraf 10 zákona o právu shromažďovacím:

  "O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný správní úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku,kdy obdržel platné oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat."

  Tvrzení, že "OZNÁMENÝ účel účel shromáždění směřuje k výzvě k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti občanů pro jejich národnost, původ a náboženské vyznání." je též dosti zmatené, jelikož oznámený účel shormáždění byl "protest proti účasti České republiky na okupaci Iráku". Osobně nemám na českou účast v Iráku jednoznačný názor (vidím důvody "pro" i několik "proti"), ale tvrdit že tento oznámený účel směřuje k výše uvedenému soudně uvažující člověk snad nemůže.

  OdpovědětVymazat
 5. Já jsem zase četl, že ta právnická osoba vznikla dne 13. 9. 2007.

  Rozhodné je, že neexistovala ke dni nového oznámení, resp. kdy toto podání došlo správnímu úřadu. Tuto vadu nelze nijak zhojit, ani pozdějším vznikem svolavatele: neexistující právnická osoba nemá způsobilost k hmotněprávním úkonům [nemá (hmotně)právní subjektivitu] a je způsobilá toliko k omezenému okruhu procesních úkonů, mezi něž oznamování shromáždění rozhodně nepatří.

  OdpovědětVymazat
 6. To je nesmysl. Vznik právnické osoby neznamená, že nevzniklá právnická osoba nemůže nic nebo téměř nic, zatímco vzniklá všechno. Vznik právnické osoby toliko znamená, že se omezuje ručení zakladatelů: před tím ručili za úkony společnosti bez právní subjektivity celým svým majetkem, nyní toliko svými vklady.

  Není jediného důvodu, proč by konsorcium (společnost občanského práva) nemohlo pořádat demonstrace. Cf. piercing the corporate veil.

  OdpovědětVymazat
 7. Přečtěte si § 3 shromažďovacího zákona, akutně hrozí, že budete obviněn ze žvanění nesmyslů.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>