13. října 2007

Číslo 42

Číslo 42 je sice "The Ultimate Answer to The Great Question of Life, the Universe, and Everything", ale troubu před jeho hlupstvím neochrání. Není to amulet.

1 komentář:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>