7. srpna 2006

Babický případ

Před 55 lety, 2.7.1951, došlo v Babicích (okr. Třebíč) k ozbrojenému útoku na funkcionáře MNV - 3 byli zastřeleni, 1 těžce zraněn. Pamatuji se, že v r. 1968 byl tento čin označován za provokaci ze strany StB.

V r. 1976 o události v Babicích pojednával 10. díl tv. seriálu 30 případů majora Zemana »Vrah se skrývá v poli« a zastával (samozřejmě) původní verzi z 50. let - o teroristech ze Západu.

Adolf Rázek svoji obsáhlou studii věnoval památce těch, kteří se nedožili a kteří trpěli. Jako soubor PDF je ke stažení na ofic. stránkách MV ČR.

Každý si dnes tedy může přečíst fakta o případu i jeho pozadí a prohlédnout si řadu dokumentů. Je to skutečně otřesné čtení. Oběti kom. zvůle se dodnes nedočkaly spravedlnosti, nebyl jim ani vrácen všechen ukradený majetek.

3 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>