1. srpna 2006

Chrámová hora

Jak jsem vyrozuměl z rozhovoru s velice moudrým bývalým israelským ministrem zahraničí, jímž je Shlomo Ben Ami, jediný problém, který brání dohodě Israelců s Palestinci, je Chrámová hora, která je posvátná pro oba tábory. Řešení vidím v katholickém návrhu: dát Chrámovou horu pod mezinárodní správu.

Norman Finkelstein se v onom rozhovoru fanaticky zaklínal mezinárodním právem, jako kdyby někdy nějaký problém skutečně vyřešilo.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>