7. srpna 2006

D-FENS

Málokdy se stane, že bych souhlasil s p. Maulem, ale tohle bych podepsal.

K dokreslení D-fensova profilu: "Nevím, jaké má jednadvacetiletý pan Uhl zkušenosti s diskriminací žen, zda někdy o nějaké slyšel, přímo ji pomáhal odstraňovat nebo naopak zavádět, já však o žádné nevím, aspoň tedy takové, které by byla nad rámec běžných excesů v pracovněprávních vztazích. Jistě: pokud se jednotlivé případy vytrhají jejich věcného rámce, získáme dojem, že k diskriminaci žen v práci skutečně dochází, ale ve srovnání s jinými formami diskriminace v zaměstnání to je jistě marginální problém (ve srovnání s diskriminací na základě věku např.)"

1 komentář:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>