19. srpna 2006

Semité

Podle rasistických představ jsou jedinými Semity Židé. Ve skutečnosti jsou Semity též Arabové a Malťané.

Historicky byly Semity Akkadové, Babylóňané, Assyřané, Aramejci, Féničané a tedy i Karthaginci.

Cf. misnomer.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>