24. srpna 2006

Další theorie o vzniku křesťanství

Yirmeyahu Ben-Dawid tvrdí, že Ježíšovi stoupenci – nazaréni (Netzarim) – byli židé. Jejich představitelem byl jerusalémský patriarcha. Po porážce Bar-Kochbova povstání však byl vyhnán společně s ostatními Židy a byl nahrazen pohanským biskupem Markem. Tím nazarénství skončilo a místo něj nastoupilo pohanské křesťanství. V roce 333 sv. Konstantin násilím konvertoval zbylé nazarény ke křesťanství.

Podle Ben-Dawida křesťanství vytvořil Hegesippus, odpadlý žid.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>