7. srpna 2006

Lukáš Vychopeň

Protože jsem zveřejnil odkaz na překlad Lukáše Vychopeně a František Fuka na něj dělá temné narážky, přečtěte si o něm stránku, kterou vytvořil jeho neznámý ctitel.

5 komentářů:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>