22. srpna 2006

Israelská evidence obyvatel

motto: "[Israeli] system of permits and ID cards is akin to South Africa's Pass laws during apartheid."

Podle zákona o registru obyvatel z roku 1965 Stát Israel shromažďuje také tato data:
"(5) ethnic group;
(6) religion;"

Tato data žádný slušný stát nesbírá. Pro srovnání uvádím § 3 odst. 3 českého zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech:
"V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
m) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
n) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o) o osvojeném dítěti údaje uvedené v § 7 písm. c),
p) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6),
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí."

Až do roku 2002 byla národnost uvedena i na israelských občankách (Teudat Zehut. Židovská národnost יהודי je uvedena vlevo od data vydání "20. 6. 2000". Arabská národnost by byla ערבי). Po desítkách letech bojů přestala konečně být vyznačována: "Beginning in 1987, Haim Ramon (MK Labor) sought to erase the section but his requests were denied for a variety of reasons. Finally, in March 2002, the Knesset Committee on Constitution and Law passed, by a vote of 9 to 4, a regulation ordering the removal of nationality from all identification cards issued 30 days from publication of the regulation."

K diskriminaci tedy už nemůže docházet na základě pouhého nahlédnutí do občanky. Israel sice už do občanek nevyznačuje národnost, ale místo toho Židům datum narození vyznačuje též podle hebrejského letopočtu. Podřadnost postavení Arabů tak zůstává zachována.

V Israeli se občanka používá ještě častěji než v ČR a její nošení je, na rozdíl od ČR, povinné: "Any resident sixteen years of age or older must at all times carry an Identity card, and present it upon demand to a senior police officer, head of Municipal or Regional Authority, or a policeman or member of the Armed forces on duty."

"Palestinians can no longer enter Israel unless they have either a special permit or this blue ID. Without it you are excluded from the cycle of life, cut off from work, hospitals, religious shrines – and often from family as well. You are also cut off from the National Insurance Institute, which provides all blue-card holders with social benefits, including health care and a monthly allowance for the children."

"Lubna's neighbor doesn't wish to be identified. She lives in the camp with her husband and four children. She has a Jerusalem ID, but her husband is a Palestinian from Jordan. She lived with him there for six years. Her application for family reunification was rejected, and since then her husband has been living with her illegally. "Three of my children are not registered. Does that mean they don't exist in this world? I'm amazed how Jews from anywhere get citizenship, while we are considered infiltrators in our own country."


Další příběh: "For the last 7 months G, a Jewish woman from the south of Israel who married a Muslim man and converted to Islam, has been trying in vain to make the Ministry of Religious Affairs give her a document confirming her conversion. G converted to Islam because the Jewish religious establishment in Israel does not allow an inter-religious marriage. A conversion document is a condition posed by the Interior Ministry in order to register either conversion or marriage.

These two government ministries, controlled by Shas party ministers, refuse to acknowledge the validity of certificates and rulings regarding a conversion from Judaism to Islam issued by the Muslim courts. Thus, the Interior Ministry conditions the acknowledgement of a marriage between a Jewish citizen who converted to Islam and married a Muslim, as well as their request for a family unification with their spouse, if the latter is not a citizen, on the receipt of a conversion certificate from the Ministry of Religious Affairs, or from the Rabbinate. Both refuse to produce it."

Updated.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>