28. ledna 2009

Český postkommunism v praxi

via Tomáš Pecina. Český postkommunism se vyznačuje dvěma rysy: totální neúctou k právu a selektivní buzerací. Teď by u toho druhého alespoň trochu mohla narazit kosa na kámen: "Z pohledu ústavněprávního se tedy jedná o zákonem aprobované omezení osobní sféry jednotlivce. Takové omezení, kromě toho, že musí být stanoveno zákonem, musí současně sledovat určitý cíl a být ve vztahu k tomuto cíli přiměřené. V podmínkách materiálního právního státu je proto nezbytné trvat na požadavku, aby takové omezení či narušení autonomní sféry jednotlivce mělo jasný a předem seznatelný důvod, legitimující použití takového omezení, a takový důvod musí spočívat v konkrétních skutečnostech. Jinak řečeno, v případě daňové kontroly nemůže být takovým důvodem obecně formulovaný zájem státu na výběru daní, který je účelem zákona o správě daní a poplatků, nýbrž musí zde existovat konkrétními skutečnostmi podložené podezření, že konkrétní daňový subjekt, u něhož je daňová kontrola zahajována zřejmě svou daňovou povinnost nesplnil, nebo splnil, avšak v míře menší než by měl. V této souvislosti považuje Ústavní soud za vhodné uvést analogii s řízením trestním, v němž k omezení jednotlivce a realizaci vyšetřovacích pravomocí orgánů činných v trestním řízení nestačí prostá skutečnost, že cílem jejich činnosti je odhalovat a stíhat trestnou činnost, ale teprve skutečnost, že zde existuje konkrétními skutečnostmi podložené podezření, že konkrétní jednotlivec se dopustil protiprávního jednání. Ústavní soud si je vědom řady podstatných odlišností daňové správy od trestního řízení, nicméně z pohledu ústavněprávně vyžadovaného respektu veřejné moci k svobodné sféře jednotlivce, jsou požadavky na realizaci vyšetřovacích pravomocí orgánů státu v podstatě totožné. To proto, že svobodami je jednotlivec nadán a každé jejich omezení musí být měřitelným tak, aby nedošlo k neproporcionálnímu zásahu."

Podle MF stát kontrolami zpětně vybere až 6 milliard Kč ročně, přičemž každá třetí kontrola je namátková. Je-li výnos rovnoměrný, tak se protiústavními kontrolami vyberou 2 milliardy Kč ročně, což jsou asi dvě promile státního rozpočtu. Přesto podle Kalouska ÚS zešílel. Inu, postkommunista jako Brno.

Šéf české daňové správy Jan Knížek rovnou přiznává, že rozhodnutí soudu nebude respektovat. Když jsem se s něčím podobným setkal poprvé, nechtěl jsem tomu věřit. Ale co čekat v zemi, kde soudní rozsudek nerespektuje ani president republiky? Taková země je navždy odsouzena k zaostalosti.

6 komentářů:

 1. Buzerovat? Vy neznáte Haška: "Der Teufel soll den Kerl buserieren"?

  OdpovědětVymazat
 2. Rakouština není směrodatná, mají tam s, aby to nevyslovovali [c]. To slovo pochází z buzzarare.

  OdpovědětVymazat
 3. V tom případě by se to ale vyslovovalo s [c].

  OdpovědětVymazat
 4. P. Zeman svou péčí vyhledal nejlepší vysvětlení.

  OdpovědětVymazat
 5. Zajímavé, k vyřešení sporu to nicméně nepřispělo.

  Zdá se, že jako u podobné zásadní otázky, kolik -s- psát ve slově princesna, k řešení nedospějeme.

  OdpovědětVymazat
 6. Podle mého názoru se jednoznačně má psát "princessna".

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>