27. ledna 2009

Nový trestní zákoník I

Po soudním řádu správním, novém správním řádu a novém zákoníku práce je nový trestní zákoník teprve 3. 4. novým kodexem. Je zajímavé si porovnat původní versi prvního pokusu o NTZ a schválenou versi druhého pokusu a mezivarianty. Ačkoliv obě psal Šámal, dosti se liší. Přes pokus zachovat materiální pojetí trestného činu, nakonec naštěstí přeci jen zvítězilo formální. Je výtečné, že jsou obnoveny zločiny: úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nad 5 let (§ 14 odst. 2 NTZ). Je správné, že hranice trestní odpovědnosti je snížena na 14 let (§ 25 NTZ). Nad druhou stranu zůstala bohužel zachována pomluva (§ 184 NTZ) a jiné verbální delikty. Nicméně mou zásluhou bylo podněcování předefinováno z "Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." (§ 164 TZ 1961) na "Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." (§ 364 NTZ).

Václav Klaus má v mnohém pravdu: "Je mi např. líto, že této změny nebylo využito k razantnějšímu odlišení sazeb pro násilné trestné činy oproti činům nenásilným. Byla to příležitost, jak signalizovat, že si společnost váží života a zdraví člověka více než jiných hodnot." neboť tresty za kvalifikované skutkové podstaty majetkových trestných činů jsou drakonické. Za obyčejnou krádež velkého rozsahu je podle § 205 odst. 5 NTZ trest až 10 let, za usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 NTZ pouze 3 roky.

V jiném nemá: "Za diskutabilní považuji snížení hranice trestní odpovědnosti a snížení hranice „dovolené“ sexuální aktivity. Mimořádně absurdní je navíc spojování těchto dvou věcí. K těmto změnám došlo bez předchozí veřejné i odborné debaty, jen jako důsledek momentální nálady části Poslanecké sněmovny." Sexuální zralost (dospělost) a trestní odpovědnost spolu úzce souvisí, neboť trestní odpovědnost má začínat právě dospělostí. Člověk může počít nového člověka a má být trestně neodpovědný? Kde se bere pýcha paternalistů zakazovat dospělým lidem sexualitu? Debaty o tom bylo až moc.

"Nový trestní zákoník také příliš nezvyšuje možnost využití takzvaných alternativních trestů. Mnoho občanů bude i nadále za méně závažné trestné činy trestáno odnětím svobody." To je složitější. Trestní sazby slouží jako referenční rámec. Myslím, že je to špatně, ale Šámal mne s US modelem vyhodil, když jsem napsal: "U některých přečinů by měl být trest odnětí svobody (lépe „žalář“) vyloučen. Souhlasím s tvrzením důvodové zprávy: „V zásadě není důvod pro to, aby byl trest odnětí svobody zvažován u každého trestného činu.“ Stanovení jeho výše jako „poměrného kriteria pro typovou závažnost jednotlivých trestných činů“ však není nutné. Spíše se tím naznačuje soudu, že tento trest je myslitelný všude."

"Ve spojení s připravovanou rekodifikací trestního řádu pak tento nárůst kauz může vést až k otevřenému obchodování s přiznáním výměnou za nižší trest mezi státními zástupci a obviněnými." Plea barganing je rovněž velice positivní věc, která zvyšuje autonomii obviněného a šetří veřejné prostředky.

"Trestní zákoník přidává zhruba 60 nových trestných činů" Ano, Šámal je posedlý kasuistikou a jeho 4 druhy podvodu jsou urážkou jakékoliv vytříbené legislativní techniky.

Na závěr si myslím, že by se Klausovi právníci konečně měli naučit rozlišovat mezi platností a účinností. Není to tak těžké. NTZ nabyde platnosti v nejbližších dnech, účinnosti 1. ledna 2010. Věřím, že NTZ nejméně tucet let nebude novelisován.

Updated.

9 komentářů:

 1. Je to mírný pokrok v mezích zákona – od Šámala se víc čekat nedalo. Většina sporných ustanovení v zákoně zůstala: pomluva, schvalování, hacking.

  OdpovědětVymazat
 2. Měl zůstat klasický formálně-materiální princip.

  OdpovědětVymazat
 3. Ryze materiální princip se s výjimkou revolucí nikde nepoužívá. Proto se formálně-materiálnímu principu pro jednoduchost říká "materiální".

  Materiální princip je znakem kommunistického práva. "Společenská nebezpečnost" je znak ideologický a neprávní (Hans-Heinrich Jescheck).

  OdpovědětVymazat
 4. Po novém správním řádu a novém zákoníku práce je nový trestní zákoník teprve 3. novým kodexem.

  To není. Pokud za kodex pokládáme, v rozporu s tím, co píší renomované zdroje, i úpravu procesního práva, předchází novému TrZ minimálně ObchZ, DaňŘ a SŘS.

  OdpovědětVymazat
 5. ObZ bylo provisorium; bude NObZ. ZSDP je paskvil a také bude nový daňový řád. Ten SŘS Vám uznám, na ten jsem, pravda, zapomněl.

  OdpovědětVymazat
 6. Patrně žertujete. Provisorium nemůže platit cca 20 let.

  OdpovědětVymazat
 7. Ve skutečnosti je to třetí nový kodex, po ObchZ a ZPrc. Citlivě jsem vás upozornil, že procesní předpisy se za zákoníky nepokládají, leč bez valného účinku.

  OdpovědětVymazat
 8. Některá provisoria trvají příliš dlouho.

  Není žádného důvodu processní předpis nepovažovat za kodex.

  OdpovědětVymazat
 9. Není žádného důvodu processní předpis nepovažovat za kodex.

  Kdyby nebylo, tak by se tyto předpisy nejmenovaly "řád", nýbrž "zákoník".

  OdpovědětVymazat