21. ledna 2009

KnorTime

Půlhodinový pořad TV Barandov KnorTime z 13. ledna 2009 zřejmě nepoznal zásah dramaturga, takže má v sobě mnoho hlušiny, ale 3 scénky stojí za vidění: zprávy z neštěstí v Ostravě, turistická pozvánka do Gazy a rozbor začátku novoročního projevu Václava Klause. Je vidět, že Miloši Knorovi černý humor jde.

1 komentář:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>