1. ledna 2009

Ivan David o novinářích

Napsal: "Ještě před deseti lety jsem si myslel, že většina pitomostí, které lze nalézt v médiích, je důsledkem promyšlené dezinformace. V Poslanecké sněmovně jsem pochopil, že do této kategorie patří sotva čtvrtina z nich. Valná většina pitomostí je dílem dezorientovanosti novinářů. Zprávy, které produkují, jsou obrazem nikoli reálného světa, ale jejich představy o světě, která téměř není korigovatelná informacemi. Zájem novinářů o pseudoproblémy většinou není důsledkem předpokládané poptávky veřejnosti po blbostech, ale vlastního zájmu novinářů o ně."

Tak to je. Doufejme, že je nadcházející hospodářská krise konečně naučí kvalitě. Věcně však s Ivanem Davidem příliš nesouhlasím: Příliš z něj mluví praxe postkommunistického politika opposiční smlouvy. Například právní úpravu přílepků podporuji.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>