13. ledna 2009

Kdo je pán a kdo kmán?

Beze slov...

1 komentář:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>