29. ledna 2009

Židovská modlitba

Každý bohabojný žid má 3x denně odříkat stojící modlitbu (עמידה, Amida). Její součástí je 12. požehnání (ברכת המינים, Birkat HaMinim), které zní: "And for slanderers [sectarians] let there be no hope, and may all the evil in an instant be destroyed and all Thy enemies be cut down swiftly; and the evil ones uproot and break and destroy and humble soon in out days. Blessed art You, LORD, who breaks down ememies and humbles sinners."

Odůvodnění jeho zavedení: "Ale když se židovští křesťané stali nebezpečím (byli podezřelí z kolaborace s Římany), začal nedůvěřovat Žid Židu, se kterým stál bok po boku v synagoze: mohl to být židovský křesťan, a proto "zrádce". Bylo třeba najít způsob, jak jim zabránit v přístupu do synagogy; to však nebylo tak snadné, protože židovští křesťané vypadali stejné a vedli tentýž způsob života jako ostatní Židé. Proto se zavedla formule zatracení, kterou židovští křesťané nemohli stvrdit svým "amen", protože by zatratili sami sebe. Podle této linie výkladů měl birkat ha-minim složit na synodu v Jamnii (90-100 o.l.) Šemuel Malý z příkazu patriarchy Gamaliela II. a jeho modlitba byla namířena proti židovským křesťanům jako výraz jejich oddělení."

Je tedy největším pokrytectvím tradionalistickým katholíkům vyčítat litanii za židy, když tato modlitba není ani zdaleka tak krvelačná jako židovská.

73 komentářů:

 1. Nevím, proč Vám to připadá tak krvelačné, když sám podáváte vysvětlení:
  "Proto se zavedla formule zatracení, kterou židovští křesťané nemohli stvrdit svým "amen", protože by zatratili sami sebe."

  OdpovědětVymazat
 2. Nepřikládejte takovou váhu ex post vysvětlení a raději si přečtěte vlastní text modlitby.

  OdpovědětVymazat
 3. Já ho četl, ale Vy sám, nikoli já, jste k tomu připojil to ex post vysvětlení.

  Nakolik je to ex post vysvětlení pravdivé a přesné, nevím. Každopádně, zrovna Vy se často zpěčujete přístupu "ad fontes". A zrovna pro staré náboženské texty může být doslovný výklad textu zavádějící. Koneckonců, kdyby třeba stačila Tóra, nebyl by zapotřebí Talmud.

  Též bych řekl, že dějinné souvislosti nejsou nepodstatné. Třeba běžný zvyk podřezat všem nepřátelům hrdlo se může jevit celkem nevinně, víme-li, že jiné etnikum tou dobou mělo v oblibě připravit o oko (ne-li obě) všechny příslušníky jiného porobeného etnika. (Tím nemyslím zrovna tu konkrétní situaci s křesťany, je mi i bez Vás jasné, že Assyřani měli svou hvězdu jindy).

  Ale vlastně nevím, proč Vám to tolik vadí. Kdyby byli Židé důslednější, nedošlo by k takovému rozmachu homosexuální pedofilie v katolických řadách a Vaši oblíbení katoličtí homofobové z wiki by neměli proti čemu brojit...

  OdpovědětVymazat
 4. To ex post vysvětlení jsem připojil, aby informace byla širší a vyváženější. Neznamená to v žádném případě, že se s ní ztotožňuji. Pouze mi přišla zajímavá.

  Nechci nijak vyčítat židům, že si to před 2000 lety zavedli, i když si myslím, že i tehdy se mohli obejít bez toho. Jde mi o to, že to nezrušili dodnes a ještě mnozí z nich mají tu drzost vyčítat tradičním katholíkům, že se modlí za perfidní židy, zatímco ti jim přejí "vykořenění a zničení". Trochu rozdíl, nezdá se Vám?

  OdpovědětVymazat
 5. "Perfidní" zní velmi šeredně. Mělo by se to překládat.

  OdpovědětVymazat
 6. Je to zpronevěřilý, nevěrný, věrolomný nebo nepoctivý.

  OdpovědětVymazat
 7. Pane Petersi, sice mi je předem jasné, že se dohodnout nemůžeme, protože když jste tvrdil, že náš mozek je stejný, mýlil jste se, ale nedá mi to:

  Netvrdím, že ten text je pěkný, ale Vy to, jako obyčejně, přeháníte.

  Myslím, že důvodem je Vaše neschopnost oprostit se od "Vašeho" osvícenského pohledu na text a tedy neschopnost chápat jej ne-věcně (existuje jeden pozitivní odborný termín, ale nemůžu si na něj vzpomenout).

  Fakt je totiž ten, že v (nejen) judaismu modlitba a jiné náboženské úkony nemají ani tak úkol naplňovat svůj obsah, ale jde o provádění těchto úkonů, protože tím věřící chce uctít Boha. A pokud to myslí upřímně, sám obsah je nepodstatný. Tedy jde spíše o to, že si vzpomenu, že teď mám udělat něco pro Boha. Ne že si teď vzpomenu, že mám pronést určitá slova.

  Ilustruje to jedna anekdotická historka: "Jeden bohabojný Žid jel na dva dny do Mukačeva (kam jinam, že?). Doma si ale zapomněl modlitební knížku (nebo brýle, to je jedno, výsledek je stejný). Byl z toho zoufalý, ale nakonec se večer přece jen začal modlit a to takto: "Bože, zapomněl jsem doma modlitební knížku (nebo brýle) a jsem už starý a paměť mi neslouží. Ty jsi však Vševědoucí, tak já odříkám všechna písmena abecedy a Ty už si z nich tu modlitbu složíš." A Bůh modlitbu přijal"

  Samozřejmě namítnete, že jestli je vlastně jedno, co Žid drmolí (viz bílej lajbl, modrej lajbl, červenej lajbl), tak mohli tu modlitbu dávno změnit.

  Jenže to je právě to "Vaše" osvícenství, které nechápe institut Tradice, který jakékoli změny značně komplikuje. Ne kvůli obsahu, ale protože co bylo, mělo tak být.

  A také zapomínáte, že už dlouho neexistuje žádný sanhedrin, který by měl dostatečnou autoritu.

  OdpovědětVymazat
 8. Hezká sofistika. Jenže modlitba je prosba Boha o něco. Zatímco katholíci se modlí, aby Bůh přivedl židy na cestu pravou, tak židé se modlí rovnou za to, aby jejich nepřátelé a kacíři neměli žádnou naději, aby byli vykořeněni a zničeni.

  FYI, reformní židé 12. požehnání už dávno škrtli. Proč asi?

  OdpovědětVymazat
 9. Ad SP&GP:

  Pravdu nemáte tak docela ani jeden. Modlitba sice má formu prosby (viz i její názvy v některých jazycích: Gebet, prayer, prière), ale je chápána jako povinnost věřícího: modlit se musí i ten, kdo "nic nechce".

  OdpovědětVymazat
 10. Petersi, jak jste přišel na to, že modlitba je "prosba o něco"? Jestli žijete v takovém bludu, neměl byste se asi k těmto otázkám vůbec vyjadřovat. Možná tak ještě křesťanská modlitba by se takto dala zjednodušit, ale židovskou jste teda vůbec nepochopil. Žid je schopen Boha sice prosit, ale zrovna tak vyhrožovat, smlouvat, obviňovat ho, přít se s ním, ba mu i vyhrožovat.

  "FYI, reformní židé 12. požehnání už dávno škrtli. Proč asi?"
  Proboha, Petersi, jak můžete být tak natvrdlý? Což jste si nevšiml, že jsem psal něco o tradici? A znáte význam slova reformní? Tak co měl zase tento Váš úlet znamenat?

  OdpovědětVymazat
 11. Já se s Vámi nebudu hádat, nemá to cenu. Když jste takový expert, tak mi prosím vyložte význam slov: "And for slanderers [sectarians] let there be no hope, and may all the evil in an instant be destroyed and all Thy enemies be cut down swiftly; and the evil ones uproot and break and destroy and humble soon in out days. Blessed art You, LORD, who breaks down ememies and humbles sinners."

  OdpovědětVymazat
 12. Co zase máte s hádáním? Vy blábolíte daleko více než Jeden wikipedista.

  Nevím, proč bych měl vysvětlovat význam těch slov, který je zřejmý (navíc nevím, co znamená "ememy").

  Od počátku se Vám tu snažím vysvětlit, že problém spočívá v tom, že o ten význam vlastně nejde. Taktéž jsem se vám snažil vysvětlit něco o úloze tradice a absenci duchovní autority. Toto jste evidentně, vzhledem k Vašemu odkazu na reformisty, kteří se odlišným přístupem k tradici přímo definují, nepochopil.

  Je mi líto, ale podařilo se Vám jen dokázat, že s těmi mozky jste se mýlil. A že opravdu nejste schopen vidět nic mimo osvícenský svět. Samo o sobě to sice nic neznamená, ale pak není divu, že v diskusi občas připomínáte člověka, který se spolucestujícího ve vlaku jedoucím z Prahy do Ostravy ptá, kdy už budou v Plzni.

  OdpovědětVymazat
 13. Podívejte, Starý pane. Když před 2 000 lety židé tato slova vložili do své modlitby, tak to význam mělo, ne že ne. Je možné, že dnes už to odříkavají zcela bezmyšlenkovitě a že stejný význam by mělo, kdyby odříkavali nějaký nesmysl. To neposoudím, nicméně, když to tam před 2 000 lety mohli vložit, tak to zase mohou stejně dobře odstranit, když se bez těchto slov před tím 1 000 let obešli.

  OdpovědětVymazat
 14. Starý pán vs. Guy Peters

  Riskuji, že taky jednu schytám, ale nevím, oč se vlastně hádáte. Ta formulka tam je, není nijak skandální a zcela odpovídá duchu abrahámských náboženství. Křesťani to olepí medem, neboť jsou pokrytci už z definice, Židé i muslimové to říkají narovinu. Žádáme-li Boha, aby naše či své nepřátele zničil, vykořenil či usmrtil, chováme se velmi civilizovaně, necháváme toto právo výkonu vyšší spravedlnosti Bohu samotnému.


  Je to významný civilizační pokrok, který by měl ocenit především právník. Nepřítele jde totiž zničit vlastními silami, nebo poprosit Boha, ať ho zabije. Přát svému nepříteli smrt je samozřejmé právo zdravého mozku.

  Jak správně poznamenává Starý pán, Židé, ale nejen oni, mají trošku jiný vztah k Bohu, než si představují nevěřící. Není to vztah bezmocného nástroje, je to vztah smluvní, vztah plný respektu, ale rozhodně ne bezprávný. Osobně se kloním k názoru, že Boha je třeba občas trochu vydírat, ba i mu vyspílat, protože někdy bývá trochu roztržitý. Ale to už na okraj...

  OdpovědětVymazat
 15. Filipe Sklenáři, hádáme se tu o přístup. Nejlepší charakteristikou G.P. totiž je "Ten, který vystříhává úryvky a pak je komentuje". Tento jeho redukcionistický princip je o to legračnější, že tu nedávno obhajoval holismus... Patří mezi lidi, kteří s údajem o tom, že Saul byl mezi proroky, skončí s odkazem na epilepsii.

  No, Guyi Petersi, fakt je, že přes tu Ostravu se do té Plzně také dostanete. Sice budete muset aspoň dvakrát přes moře, ale zase se aspoň cestou podíváte do Ameriky...

  Ještě ad Filip Sklenář: původně jsem chtěl dále navázat na Váš předchozí příspěvek a rozvinout to téma vztahu Boha a věřícího. Ale představil jsem si, co by to asi vyvolalo, a usoudil jsem, že bude lepší to nepokoušet. Máte u sebe povolené komentáře?

  OdpovědětVymazat
 16. Ale jinak, G.P., Vy pořád pletete dohromady kundy a bundy.

  Tehdy a teď.

  Vysvětlování a schvalování.

  Vždyť jsem Vám jasně napsal, že ten výrok je nepěkný, a nikdy jsem netvrdil, že se nesmí zrušit. Jen jsem se Vám marně snažil vysvětlit, že svět je složitější, než si myslíte. Mně osobně je celá ta modlitba úplně putna, jak byste mohl vědět.

  OdpovědětVymazat
 17. není nijak skandální

  a mě to docela hnusné přijde. Tradicí není možné omlouvat, když náboženství vede lidi k nenávisti k ostatním.

  OdpovědětVymazat
 18. To Starý pán... Mám povolené komentáře na všech svých blozích, ale mám hlavně i maila. :) filip.sklenar(zavinac)gmail.com :)

  OdpovědětVymazat
 19. Jane,


  i křesťané říkají "pokoj lidem dobré vůle", to znamená "pohromu zlým". Vy si představujte Boha samozřejmě, jak je vám libo, nebo učte, že není. Já tvrdím, že představa Boha jako lásky s velkým l je v rozporu s očividnými fakty. Můj Bůh je sice milosrdný a slitovný, ale taky spravedlivý a trestající a rozhodně nepřeje nic dobrého těm, kteří přejí něco zlého mně, protože jinak nemůže být řeč o kamarádství, natož o partnerském vztahu. Je to jednoduché. :)

  OdpovědětVymazat
 20. i křesťané říkají "pokoj lidem dobré vůle", to znamená "pohromu zlým"
  Nikoliv. Vůči zlým je to indifferentní, ať se jim stane cokoliv. Vždyť to jsou základy logiky, probůh.

  OdpovědětVymazat
 21. Nikoli ovšem logiky náboženskýho fanatismu nebo bolševismu. V tý přece odjakživa platí, že kdo nečurá s námi, čurá proti nám (a pak že binární systémy jsou něco novýho).

  OdpovědětVymazat
 22. Vůči zlým je to indifferentní, ať se jim stane cokoliv.

  "Cokoliv" ovšem znamená pro vyznavače těchto náboženství to nejhorší možné, zatracení.

  OdpovědětVymazat
 23. rozhodně nepřeje nic dobrého těm, kteří přejí něco zlého mně

  A to mi přijde úplně psychopatické, takže dostanu se s někým do sporu, např. tím, že mu ukradnu pozemek, a hned požaduji, aby tomu okradenému ještě zatopily nějaké kosmické síly.

  OdpovědětVymazat
 24. A co má to, co tu píšete, Jane, společného s náboženstvím?

  Zatím nejdále dotáhli logiku ve stylu okrást a pak ještě poslat do Jáchymova (=zabít) Vaši milí "ateističtí" komunisté. Takže zrovna být Vámi, tak držím hubu.

  OdpovědětVymazat
 25. Zatím nejdále dotáhli logiku ve stylu okrást a pak ještě poslat do Jáchymova (=zabít) Vaši milí "ateističtí" komunisté. Takže zrovna být Vámi, tak držím hubu.

  A proč bych měl jako trockista držet hubu, mne nemůže nikdo z antisemitismu nařknout, Lev Davidovič byl také žid, ale slušný.

  OdpovědětVymazat
 26. Když jsme u diagnóz, Jane, tak člověku, kterému se při slovech "někdo mi přeje něco zlého" vybaví spravedlivý hněv někoho, kdo jím byl okraden, říkáme sociopat.


  Ústředním pojmem hebrejského náboženství a kultur na ně navazujících (třeba americká, že) je právě spravedlnost. Tzn. chovám-li se spravedlivě a čestně, předpokládám, že Bůh odstraní z cesty ty, kteří si myslí, že na ně není metr a všechno se bude řídit podle jejich pocitů a choutek. A samozřejmě lze upozornit rozhodčího, a dovolávat se pravidel, aby zasáhl.


  Pokud jde o mne, myslete si o sobě, že jste třeba tamilský tygr, ale začnete-li dělat podrazy ve velkém, upřímně vám popřeji zkázu.

  OdpovědětVymazat
 27. Pořád si myslím, že "pokoj lidem dobré vůle" je positivní přání. Je manicheism z toho okamžitě dovozovat, co se má dít lidem, kteří dobrou vůli nemají.

  OdpovědětVymazat
 28. Křesťanství, na rozdíl od židovství, nepřeje špatným lidem zkázu, nýbrž nápravu.

  OdpovědětVymazat
 29. Když jsme u diagnóz, Jane, tak člověku, kterému se při slovech "někdo mi přeje něco zlého" vybaví spravedlivý hněv někoho, kdo jím byl okraden, říkáme sociopat.

  Mě zase jako sociopat připadáte vy, mě připadá velmi hnusný váš rasismus a chválení masakrů, zvláště když je to podpořeno nábožensky.

  OdpovědětVymazat
 30. Petersi, do jisté míry máte pravdu. Nicméně ona náprava a spása může v křesťanském pojetí nastat také na "onom" světě, poté, co je dotyčný "očištěn" ohněm či jiným mučením a usmrcen. Základní charakteristikou křesťanského myšlení jsou lži a překrucování významů slov. Forma tady obsah nemění, nejsme na právnické fakultě. Mně je příjemnější člověk, který mi do očí řekne, že mě nenávidí, než ten "svévolník", který mi říká, že mě miluje a "strojí mi úklady". Abychom mluvili bibličtěji.


  Jane, žvanit ovšem můžete, co chcete, ale hesla potřebují nějakou váhu argumentů.

  OdpovědětVymazat
 31. Pochopte prosím, oč jde. Na člověku, který se modlí za smrt Lva Trockého, není nic v nepořádku. Je správné, přejeme-li si smrt bestie. Je to spravedlivé.

  Člověk, který se rozpřahuje cepínem k jeho hlavě, a říká, že ho miluje a modlí se za jeho spásu, je přece deviant.


  A takhle ty věci stojí: hebrejské myšlení je přísné, křesťanské idiotské.

  OdpovědětVymazat
 32. Co blbnete, Jane?:

  "Zatím nejdále dotáhli logiku ve stylu okrást a pak ještě poslat do Jáchymova (=zabít) Vaši milí "ateističtí" komunisté. Takže zrovna být Vámi, tak držím hubu.

  A proč bych měl jako trockista držet hubu, mne nemůže nikdo z antisemitismu nařknout, Lev Davidovič byl také žid, ale slušný."

  Můžete mi vysvětlit, co má první odstavec společného s druhým? Vždyť v prvním není o antisemitismu ani slovo...ale když už jste to nakousl, tak Bronštejn byl Žid, ne žid. A masové vrahy za slušné lidi nepovažuji. Ve světle tohoto Vašeho výroku považuji Vaši kritiku Izraele za hodně pokryteckou.

  OdpovědětVymazat
 33. Lev Davidovič byl účastník občanské války, tedy voják, přesněji řečeno geniální vojenský organizátor, takže není důvod ho označovat za vraha. Organizoval odpor proti takovým dobrákům jako byli Kolčak nebo Děnikin. Pravopisná pravidla v tomto případě k ničemu nejsou, zvolil jsem malé ž, ne jako označení náboženství (pří jeho intelektu a rozhledu nevhodné), nebyl ale ani Žid z hlediska národnostního, jakýkoli sionismus mu byl také cizí. Jedíné, co přijde v úvahu, je označení rasové (a všechny rasy jsou umělé konstrukty bez vztahu k realitě, proto to zde nevadí). A to se píše také s malým písmenem.

  OdpovědětVymazat
 34. Trockij byl účastník puče proti legitimně demokraticky zvolené vládě, velitel vzbouřenecké armády a masový vrah. V roce 1950 by byl oběšen, dnes by byl na doživotí izolován v kriminále ve Švédsku. Máte pravdu v tom, že u zločince jeho formátu nás jeho národnostní příslušnost pramálo zajímá.

  OdpovědětVymazat
 35. Jinými slovy, Jane, začínám mít pocit, jestli vy nejste - když jsme osobní - jeden z těch pomatenců z Antify, před kterými nás Bože chraň, jejich sémě vykořeň, ať pro ně není slitování, spásy ani soucitu, protože jsou horší než ti nacisti. Ti totiž respektují pravidla úchylná, ale přece nějaká. A jsou-li nějaká pravidla, dají se časem zlepšit. Ti druzí chtějí přinášet dobro a přinesou teror a bezpráví v takové míře, jako nikdo před nimi.

  OdpovědětVymazat
 36. účastník puče proti legitimně demokraticky zvolené vládě,

  Prozatímní vláda porušila sociální kontrakt (Guy Peters by řekl, že ztratila legitimitu) tím, že chtěla pokračovat ve světové buržoazní válce. Padla by tak jako tak, otázka byla jen jestli bude svržena zprava nebo zleva.

  OdpovědětVymazat
 37. Prozatímní vláda porušila sociální kontrakt
  Nikoliv. Nebýt zákeřné bolševické proněmecké pacifistické agitace, nikomu by to nevadilo.

  Chyba druhé (tj. socialistické, po první, liberální) prozatímní vlády byla v tom, že se bála pouze pravicového putsche. Zákonitě ji proto sejmul putsch levicový.

  OdpovědětVymazat
 38. Prozatímní vláda porušila sociální kontrakt
  Nikoliv. Nebýt zákeřné bolševické proněmecké pacifistické agitace, nikomu by to nevadilo.

  - úplně mimo, každý soudný člověk musel vidět, že Rusko, které několik let předtím prohrálo válku s Japonskem, nemá proti Německu šanci.

  Není to ale jediný důvod, stejně nepřijatelné bylo pro většinu obyvatel ponechání polí bývalým otrokářům. Bez toho by žádná agitace neměla šanci.

  OdpovědětVymazat
 39. O tom, že nějaká vláda ztratí legitimitu, rozhoduje parlament vyslovením nedůvěry, ne nějaký hrdlořez a pučista, který zfanatizuje chátru a vyvraždí miliony. Vítejte ve svobodné právní společnosti založené na židovsko-křesťansko-osvícenských principech.

  OdpovědětVymazat
 40. O tom, že nějaká vláda ztratí legitimitu, rozhoduje parlament vyslovením nedůvěry, ne nějaký hrdlořez a pučista, který zfanatizuje chátru a vyvraždí miliony. Vítejte ve svobodné právní společnosti založené na židovsko-křesťansko-osvícenských principech.

  Jenže já nemluvil o vládě, já mluvil o režimu. A židovsko-křestansko ....
  jsou žvást.

  OdpovědětVymazat
 41. Jenže my mluvíme o demokraticky zvolené Kerenského vládě a o tom, že bolševici prohráli volby na celé čáře, což vyřešili zločinným převratem a zahájením série masakrů, jaké svět předtím nezažil. Běžte si poučovat soudruhy v Antifě, Jene. Tady jsme o pár levelů výš, než kam dočůráte.

  OdpovědětVymazat
 42. To dokazujete svým výrazivem, primitive

  OdpovědětVymazat
 43. Urážka od obdivovatele politiky Adolfa Hitlera, kterým, Jane, jste, mě opravdu těší. Mimochodem, jsem z nějaké půlosminky Žid a z půlosminky Tatar, klidně mě nazvěte i tatarskožidovskou sviní.

  OdpovědětVymazat
 44. obdivovatele politiky Adolfa Hitlera, kterým, Jane, jste, mě opravdu těší. Mimochodem, jsem z nějaké půlosminky Žid a z půlosminky Tatar, klidně mě nazvěte i tatarskožidovskou sviní.

  jestli vy nejste - když jsme osobní - jeden z těch pomatenců z Antify, před kterými nás Bože chraň, jejich sémě vykořeň, ať pro ně není slitování, spásy ani soucitu, protože jsou horší než ti nacisti. Ti totiž respektují pravidla úchylná, ale přece nějaká. A jsou-li nějaká pravidla, dají se časem zlepšit. Ti druzí chtějí přinášet dobro a přinesou teror a bezpráví v takové míře, jako nikdo před nimi.

  - toto ukazuje vše, nechte se vyšetřit

  OdpovědětVymazat
 45. Jste obdivovatel politiky Adolfa Hitlera. Pučem a vraždami navzdory volebním výsledkům. V tom jsou vaši oba hrdinové, Trockij i Hitler, stejní. Mimochodem, pro vaši informaci, jsem důkladně a opakovaně vyšetřen, už kvůli své práci, s výsledkem okay. A teď se nám pochlubte, kdy jste naposledy navštívil psychiatra vy sám. :) Přeji hezký den a bacha na ty bolševické svině. Ti polijou benzínem děcka a zapálí na sněhu a soudruh Bronštajn-Trockij se může smíchy potrhat.

  OdpovědětVymazat
 46. "Lev Davidovič byl účastník občanské války, tedy voják, přesněji řečeno geniální vojenský organizátor, takže není důvod ho označovat za vraha."

  Aha, takže když někdo stojí u zrodu občanské války tak blízko, že lze říci, že za ni je zodpovědný, tak lze říci, že není vrahem všech těch lidí, kteří byli kvůli němu zavražděni... To je zajímavé.

  A heleďte, Vy primitive, který pořád někoho peskujete za silná slova. Pro Vaši informaci, největší hulvát v dějinách českých zemí byl Váš soudruh Kopecký, stejně jako primitivnost komunistických vlád předčila i démonizované Huny, Avary a Vandaly, nemluvě o jezovítech.

  Ale aspoň ve Vás našel Guy Peters spojence v myšlenkové úzkosti.

  OdpovědětVymazat
 47. Ach jo, u primitivů jako jste vy se člověk slušného chování nedočká. Argument, že "způsobil občanskou válku" je pro rok 1917 naprosto nesmyslný. Pro vojáky bylo snadné rozhodování, prostě se obrátili z jedné strany, na níž byly německé kulomety, na druhou, kde viděli kozáckou nagajku. Poměrně logická reakce.

  OdpovědětVymazat
 48. Pánové, nechtěli byste laskavě zanechat urážek Jana? To nám chcete ukázat, jak hluboko dokážete klesnout, či co? Když je někdo trockista, tak nemůže být nacista, to dá rozum.

  Když se Rusko dokázalo ubránit Německu 3 roky, dokázalo by se ubránit i nadále.

  Bolševici ukradli eserům jejich program, na rozdíl od nich ho však nemysleli vážně. V relativně svobodných volbách kommunisti drtivě prohráli.

  Vítejte ve svobodné právní společnosti založené na židovsko-křesťansko-osvícenských principech.
  Osvícenství je založeno na křesťanství. Křesťanství je založeno na židovství; ergo tyto přívlastky jsou zbytečné.

  Kerenského vláda nebyla demokraticky zvolena ani náhodou. Naopak zcela zbytečně odstavil od moci liberála Lvova, ačkoliv neměl schopnosti na to být premiérem.

  Při vší úctě, Hitler vyhrál volby (stejně jako Gottwald). Lenin nikoliv.

  Nevím, co má Kopecký společného s trockisty.

  Občanskou válku rozpoutali bolševici hned v roce 1918, tím, že rozehnali ústavodárné shromáždění.

  OdpovědětVymazat
 49. Ano. Bezesporu. Hitler stejně jako Gottwald vyhrál volby s určitým mandátem a zbytek moci si vzal pučem.

  Co se týče Jana, nazývá-li mne rasistou, psychopatem a nevím čím, ať je rád, že jej nežaluji; a vy buďte, Petersi, taky rád. :)

  OdpovědětVymazat
 50. Vaše vzájemné spory si prosím řešte někde jinde; zde je místo pro debatu.

  OdpovědětVymazat
 51. No, ale oni tu neřeší nějaké vzájemné spory, ale právě spory vzniklé v rámci debaty. Myslím, že je úplně běžné, že některé názory prostě urážejí. A názory Jana k nim patří.

  OdpovědětVymazat
 52. některé názory prostě urážejí. A názory Jana k nim patří.

  Víte co, když vás uráží že má někdo jiný názor než vy, nechoďte na internet, tam se to prostě stává, čtěte jenom vybraný tisk, MF, Lidové noviny a HN, raději žádný zahraniční, tam by se vám to také mohlo stát.

  OdpovědětVymazat
 53. Je zajímavé, jak si někteří musí najít společného nepřítele, kterého pak tupí. Jednou je to Vodník, podruhé AJ, potřetí má maličkost; nyní je to Jan. Lhal bych, kdybych řekl, že mi Janovy názory konvenují, nicméně udělám vše proto, aby je mohl hlásat i nadále.

  OdpovědětVymazat
 54. Ta hra, o které, Petersi, mluvíte, se jmenuje "na největšího idiota". Na rozdíl od tradičního lynche zde oběť není napřed známa a musí si svou roli vysloužit svými diskuzními příspěvky. Každý má v sobě anální animu, která jej táhne k sebedestruktivnímu thanatu a občas se zapřičiní o to, že Senát povstane, nařasí roucho, vystrčí ukazovák (a pak zadek) a zařve: Hle, IDIOT! :)

  OdpovědětVymazat
 55. No vždyť jo, ať je hlásá. Ale není snad nutné předstírat, že ty příspěvky jsou bůhvíjaké výrony geniality.

  OdpovědětVymazat
 56. Hitler vyhrál volby (stejně jako Gottwald).

  Gottwald "vyhrál" volby díky tomu, že pravicové strany nesměly kandidovat a stovky tisíc voličů byly zbaveny aktivního volebního práva. Neříkejte, že to nevíte.

  OdpovědětVymazat
 57. A kdo rozhoduje o nelegitimnosti režimu?

  OdpovědětVymazat
 58. TP: Gottwald "vyhrál" volby díky tomu, že pravicové strany nesměly kandidovat a stovky tisíc voličů byly zbaveny aktivního volebního práva. Neříkejte, že to nevíte.


  fis: Zajímavé. Já to nevěděl, že to bylo až tak divoké... No nic. Dobrou noc. Musím dohnat práci, co jsem za půl dne tady zanedbal.

  OdpovědětVymazat
 59. ad Michaela. To ano. Proti tomu nic. Takový názor je jen pitomý, ale ne urážlivý.

  OdpovědětVymazat
 60. ad Tomáš Pecina. Tím chcete říci, že kdyby pravicové strany byly povoleny, že by KSČ dostala méně hlasů?

  OdpovědětVymazat
 61. Jenže, Petersi, s urážením tady začal Jan. To jste nezaregistroval, že do doby, než se do toho vložil on, tak ta debata probíhala kultivovaně?
  Ale copak se dá nějak diskutovat s primitivem, který nezná komunistického Kopeckého?

  OdpovědětVymazat
 62. OK. Prosím tedy, aby emoce utichly.

  OdpovědětVymazat
 63. Tím chcete říci, že kdyby pravicové strany byly povoleny, že by KSČ dostala méně hlasů?

  O tom nemůže být pochyb. Nezapomínejte, že to bylo období největšího poválečného teroru, plně srovatelné s heydrichiádou: genocida Němců, rabování a následná amenstie, procesy proti kolaborantům (z nichž se značná část provinila jen tím, že měla majetek, na který měl plebs zálusk), první vlna znárodňování…

  OdpovědětVymazat
 64. Toto je módní přehlídka českých maloměšťáků. Já vím, jediné mravné a inteligentní je věřit v systém, který právě zaniká. Za rok si povíme více.

  OdpovědětVymazat
 65. Říkáte tedy, Jane, že nás smích přejde? Ano, to je velmi gottwaldovské. A já vám říkám: kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. :)

  OdpovědětVymazat
 66. To jako Číňani? České maloměšťácké idylce založené na prodeji jednoduchých výrobků za ceny mírné je definitivně jednou provždy konec.

  OdpovědětVymazat
 67. Říkáte tedy, Jane, že nás smích přejde? Ano, to je velmi gottwaldovské

  I přes snahu moderátora fašizoidní hajzlík Filip Sklenář pokračuje v urážkách, přestávám sem tedy přispívat.

  OdpovědětVymazat
 68. Pro agresivní levičáky je "fašista" nebo "fašizoidní" každý, kdo je slušnější a inteligentnější než Bakunin a jejich nepřáteli číslo jedna byli vždy sociální demokraté. Tedy mě opět nepřekvapujete.

  OdpovědětVymazat
 69. Za rok si povíme více.

  Pokud byste měl pravdu, za rok už bychom svobodně nediskutovali. Věřím, že ji nemáte a budete se i vy moci diskuse účastnit.

  OdpovědětVymazat
 70. Tady to máte nádherně demonstrováno, Guyi:

  "Říkáte tedy, Jane, že nás smích přejde? Ano, to je velmi gottwaldovské

  I přes snahu moderátora fašizoidní hajzlík Filip Sklenář pokračuje v urážkách, přestávám sem tedy přispívat."

  Tady jasně vidíte urážku: "gottwaldovské vyjádření" a následující slušnou reakci: "fašizoidní hajzlík" salonního komunisty.

  Takže Vaše předchozí nařčení z vybrání si otloukánka nechápu. Navíc, jediný z Vámi jmenovaných by tam seděl jeden, kterého nemohu jmenovat. AJ ani Vy ne.

  OdpovědětVymazat
 71. Nechápu toto ustanovičné se přehrabování v urážkách. Nejsem soudce.

  OdpovědětVymazat
 72. 1. O pár komentářů výš jste tak vystupoval.

  2. Zrovna Vy říkejte, že nechápete přehrabování v urážkách, když občas publikujete i jeich časový sled.

  OdpovědětVymazat
 73. ad 1. Vystupoval jsem jako majitel tohoto blogu.

  ad 2. Každý máme věci, které bychom raději nedělali.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>