2. ledna 2009

Komplexní hodnocení

Důvod, proč všechny arbitrage bez výjimky byly na wiki takovou fraškou, spočívá v tom, že dilettanti typu Berena či Okina, místo toho, aby rozhodovali spor (jednoduše, bez většího dokazování; dokazovat se má pouze to, o čem spor, processní návrhy smějí předkládat pouze strany), tak vinou své mentality tíhnou k tomu, aby vyráběli komplexní hodnocení jako za minulého régimu.

Co se týká ideologického školení, dávám za pravdu Kostlánovi: "osobně se domnívám, že blíže skutečnosti byl asi Matěj Spurný, když v diskusi přirovnal její systematické působení způsobu, jakým na nás dnes působí svět komerční reklamy - máme často pocit, že mu v podstatě odoláváme, ale přesto nás ovlivňuje v řadě oblastí, kde si jeho vliv vůbec nejsme ochotni připustit." Vidím to u starší generace, která získala vzdělání za kommunismu, všude kolem sebe. Nejhorší je, že tyto mémy přecházejí též na generaci Berenů a Okinů.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>