31. ledna 2009

Saducejský pohled na fariseje

Ačkoliv se soudí, že saduceové zmizeli, ve skutečnosti se jen přejmenovali na Karaity. Co soudí o dnešním většinovém, tj. farisejském (z Φαρισαιος), židovství? "Qumránské texty je nazývají "stavitelé zdí", jsou spojováni s touhou po moci, deformací zákonů Tory a obětí, lhaním, pomluváním… Věřili, že Bůh řídí lidské konání a vyměřuje odměny a tresty v budoucím životě. Věřili v mrtvýchvstání a v anděly – zde je patrný vliv babylónského zoroastrismu … Farizejové byli výrazně ovlivněni řeckou kulturou. Podle řeckého vzoru se začínají objevovat učitelé [tj. rabíni] a jejich žáci … Farizejové se stali atraktivní, protože učitelem se na rozdíl od kněze mohl stát každý (chudý, bohatý či konvertita)."

Essejci byli potomci legitimních saduceů, kteří byli zbaveni moci během povstání makkabejských.

Updated.

11 komentářů:

 1. Mnohem důležitější je skutečnost, že farizeové byli nakloněni věřit kdejakému blábolu, generovali "posvátné knihy" jako na běžícím pásu a de facto založili katolické náboženství. Já bych se farizeů raději nezastával, ať z pozice racionalistické, nebo z pozice teistické. Z obou pohledů jsou to ti větší pošuci. Mimochodem a na okraj: nic ve zlém, Petersi, ale začínám mít pocit, že ztrácíte duševní rovnováhu.

  OdpovědětVymazat
 2. Mé texty nejsou o nějakém "zastávání" se. Jsou výrazem snahy pochopit dnešek, jeho kořeny.

  OdpovědětVymazat
 3. Nelze se zbavit pocitu, že Vaše snaha pochopit dnešek je kontaminována jakýmsi předpochopením či záměrem odhalit Zlého Žida jako původce všech nectností společnosti křesťanské. :) Nu což. Každý máme, jak praví klasik, něco, co nás baví více než sex.

  OdpovědětVymazat
 4. To bych neřekl. Za prvé, předporozuměním je kontaminovaný každý; nikdo se nemůže vysvléci z vlastního těla.

  Křesťanství je ohromně složitý fenomén. Mám k němu smíšené pocity. Křesťanství je směs židovství a řectví. Dnes se přehnaně zdůrazňuje ta židovská složka, a proto připomínám tu druhou. Kdyby to bylo naopak, choval bych se opačně.

  OdpovědětVymazat
 5. Abyste tedy měl nějaká positiva: Myslím, že křesťanská úcta k člověku je židovská. Nacionalism, tj. theorie o jednotě zájmů establishmentu s ostatními příslušníka národa, se všemi positivy i negativy, je rovněž židovský.

  OdpovědětVymazat
 6. Nacionalism, tj. theorie o jednotě zájmů establishmentu s ostatními příslušníka národa, se všemi positivy i negativy, je rovněž židovský.

  To mi není jasné kde jste tohle sebral. Podle mého se něco takového vyskytovalo v určitých situacích v kdejaké polis, takže by se dalo říci že to je řecké, u Římanů to bylo ještě výraznější, samozřejmě to v určitých situacích najdete jednoduše všude.

  OdpovědětVymazat
 7. Ad F.S.: Na farizee a saducee mám přesně opačný názor než Vy.

  Ad G.P.: Essejci byli hlavně ti největší šmejdi.

  OdpovědětVymazat
 8. ad nacionalism. Je to sporné.

  ad essejci. O nich se skoro nic neví, takže je to sporné.

  OdpovědětVymazat
 9. "ad essejci. O nich se skoro nic neví, takže je to sporné."

  To není pravda. O jejich "nenávidění láskou" se ví.

  Nepoužívejte "se neví" místo "nevím".

  OdpovědětVymazat
 10. Co se o nich ví? To, co napsal Josef Flavius, a to, co se dovozuje z kumránských svitků. Víc nic.

  OdpovědětVymazat
 11. V kumránských svitcích toho je na můj vkus až moc...

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>