18. ledna 2009

"Medvěděvova" doktrína

Dokument ze srpna, kterému byla v Česku věnována minimální pozornost. Pokud se bavíme o Rusku a jeho zahraniční politice, pozornost bychom mu určitě věnovat měli.

49 komentářů:

 1. Sesumíroval jsem "pět poliček" Medveděvovy doktríny na Vrbě.

  OdpovědětVymazat
 2. Postsovětský prostor je potenciálně celý svět, neboť celý svět byl cílem ruské exapnse (tzv. vývoz socialistické revoluce, naštěstí převážnou měrou neúspěšný).

  OdpovědětVymazat
 3. TP: naopak - celý svět byl cílem americké hegemonie a USA se cítily po Studené válce správci planety (viz Fukuyama). To Medveděv odmítá jako princip (nikoli že by chtěl v tom modelu nahradit USA Ruskem) a nahrazuje ho principem multipolarity: každý na svém písečku...

  Vývoz socialistické revoluce byl expansí sovětskou, což je v tomto kontextu a v této verbalisaci samozřejmé a termín "ruská expanse" v Tvé větě zcela neorganicky straší. I Ty by ses měl odpoutat od doležalovštiny! Intelektuální kapacitu an to IMHO máš!...

  OdpovědětVymazat
 4. Rozdíl mezi USA a SSSR byl mimo jiné v tom, že USA neměly žádnou sféru zájmů, kterou by ovládaly tak, jako SSSR ovládal své satelity, ale jejich angažmá bylo skutečně, jak správně píšeš, globální.

  Doktrina několika "písečků" je pro mne nepřijatelná, odmítám dovolit Rusku jakékoli výsady mimo jeho vlastní území.

  Ruský=sovětský, v převážné většině kontextů. Intelektuální kapacitu na porozumění této rovnici máš bez nejmenších pochyb, jde jen o to, chtít.

  OdpovědětVymazat
 5. USA neměly žádnou sféru zájmů, kterou by ovládaly tak, jako SSSR ovládal své satelity
  Jistěžě ne. "Tak" ne. Trochu jinak. :-)))

  odmítám dovolit Rusku jakékoli výsady mimo jeho vlastní území.
  :-)))) To je stejně roztomilé jako když pracující n.p. Svit-Gotwaldov odmítli americkou aggressi ve Vietnamu a žádali jejich okamžitý odchod. Rusko je velmoc a má svůj píseček. Smiř se s tím a modli se, aby ČR do něj nepatřila. (Není nutno dodávat, že nějaký radar tomu zabránit nemůže, ten nemá chránit nás.)

  Ruský=sovětský, v převážné většině kontextů.
  Právě naopak: pouze výjimečně. Na tomto místě zcela bezpečně nikoli. Rusové by vyváželi pravoslaví, Puškina nebo boršč.

  OdpovědětVymazat
 6. Ten dokument, na který odkazujete, je neuvěřitelný blábol, psaný mizernou angličtinou.

  OdpovědětVymazat
 7. Vodníku, asi již opravdu napíšu článek o střetu mýthu a reality ve Vašem pojetí Rusa a skutečného Rusa.

  Vyváželo snad Rusko pravoslaví do Polska? Do Uherska?

  Puškin sice bavil dvůr, ale officiální básník to nebyl.

  Boršč? Proč by Rusové měli vyvážet boršč? Ve skutečnosti vyváželi ruštinu. Byla ve Varšavě povinná v 19. i ve 20. století. Žádný rozdíl.

  OdpovědětVymazat
 8. Ono jde o překlad. Neuvědomil jsem si, že jsem odkázal na komentář, který se tomu vládnímu dokumentu věnuje. Pokusím se najít originál.

  OdpovědětVymazat
 9. A tady je to rusky: "А.КОНДРАШОВ: Дмитрий Анатольевич, абсолютно всем сейчас понятно, что после 8 августа место России в мире серьёзно изменилось. Серьёзно и на глазах меняется вся система прежних договоренностей. Ряд международных институтов проявили свою абсолютную несостоятельность в разрешении этого конфликта. Между тем Россия и Запад всё-таки совершенно не готовы, как я понимаю, рвать отношения окончательно. Каково, на Ваш взгляд, будущее мира, миропорядка и место нашей страны в нем?

  Д.МЕДВЕДЕВ: Я буду при осуществлении внешней политики Российской Федерации основываться на пяти позициях.

  Первая позиция: Россия признаёт первенство основополагающих принципов международного права, которые определяют отношения между цивилизованными народами. И в рамках этих принципов, этой концепции международного права, мы и будем развивать наши отношения с другими государствами.

  Второе, мир должен быть многополярным. Однополярность – неприемлема. Доминирование – недопустимо. Мы не можем принять такое мироустройство, в котором все решения принимаются одной страной, даже такой серьезной и авторитетной, как Соединённые Штаты Америки. Такой мир неустойчив и грозит конфликтами.

  Третье, Россия не хочет конфронтации ни с одной страной. Россия не собирается изолироваться. Мы будем развивать настолько, насколько это будет возможно, наши дружеские отношения и с Европой, и с Соединёнными Штатами Америки, и с другими странами мира.

  Четвёртое, безусловным приоритетом является для нас защита жизни и достоинства наших граждан, где бы они ни находились. Из этого мы будем исходить при осуществлении своей внешней политики. Мы будем также защищать интересы нашего предпринимательского сообщества за границей. И всем должно быть понятно, что если кто-то будет совершать агрессивные вылазки, тот будет получать на это ответ.

  И, наконец, пятое. У России, как и у других стран мира, есть регионы, в которых находятся привилегированные интересы. В этих регионах расположены страны, с которыми нас традиционно связывают дружеские, добросердечные отношения, исторически особенные отношения. Мы будем очень внимательно работать в этих регионах и развивать такие дружеские отношения с этими государствами, с нашими близкими соседями. Вот из этого я буду исходить при осуществлении нашей внешней политики.

  Что же касается будущего, то оно зависит не только от нас – оно зависит и от наших друзей, от наших партнёров по международному сообществу. У них есть выбор.

  А.ВЕРНИЦКИЙ: Дмитрий Анатольевич, приоритетные регионы – это приграничные территории России?

  Д.МЕДВЕДЕВ: Это, конечно, приграничные регионы. Но не только."

  Poslední věta je důkazem toho, jaké aktutní nebezpečí nám hrozí a jak moc radar potřebujeme.

  OdpovědětVymazat
 10. В этих регионах расположены страны, с которыми нас традиционно связывают дружеские, добросердечные отношения, исторически особенные отношения.

  Otázkou je, zda si to myslí i ty druhé země. Např. u Polska nebo Ukrajiny mám jisté pochybnosti.

  OdpovědětVymazat
 11. Myslím, že zemí, které by to cítily stejně, je minimum. Od Finska až po Ukrajinu to není praktický žádný sousední stát, když si odmyslím Lukašenkův régime.

  OdpovědětVymazat
 12. Poslední věta je důkazem toho, jaké aktutní nebezpečí nám hrozí a jak moc radar potřebujeme.
  Na hloupost tohoto očekávání jsem upozornil už v reakci na TP. Radar má chránit americké území a kvůli němu pro nás Američané do války nepůjdou.

  Článek napište. Již předem vím, že bude pln doležalovských nesmyslů a předsudků. Bude-li jich příliš mnoho, nebudu na ně reagovat.

  OdpovědětVymazat
 13. Ad TP: já jsme již referoval o svém rozhovoru s jednou Ukrajinkou, která říkala, že ruská okupace je jim přece jen milejší než polská. Nevím, nakolik je její hlas representativní.

  OdpovědětVymazat
 14. To jsou nestálé diskusse pořád dokola, Vodníku. Už jsem Vám x-krát vysvětloval základy geopolitiky. Význam radaru je symbolický. Vyznačuje: "To je Američanovo, na to, Ruse, nesahej." Výsledkem radaru bude to, že ČR už nebude приоритетный регион, protože nyní jím je, vizte "исторически особенные отношения". Odtud to hýkání všech vlivových agentů Ruska proti radaru.

  To je celé. A už mne dost nudí to pořád opakovat, ačkoliv opakování je matka moudrosti.

  OdpovědětVymazat
 15. "To je Američanovo, na to, Ruse, nesahej."

  Slabina této úvahy je IMHO v tom, když se Američan začne chovat jako Sovětský Svaz, popř. Israel... Pak s ním budete sdílet spoluvinu, popř. se vaše optika pozmění natolik, že začnete u svého spojence omlouvat jinak naprosto nepřijatelné věci.

  Jste na to připraveni? Já říkám, že jako Švejci pravděpodobně ano, ale jako samostatná, hrdá země asi spíše ne...

  OdpovědětVymazat
 16. Význam radaru je symbolický

  proboha, větší hloupost už snad vymyslet nejde

  OdpovědětVymazat
 17. Diskuse dokola to jsou a k ničemu. Já osobně jsem na tohle téma už rezignoval. Vy ze mě neuděláte kovaného atlantistu a já Vám z hlavy nevyženu (podle mě) pomýlenou rusofobii. Respektuji to a koneckonců názorová pluralita je žádoucí. Ale občas si každý to svoje můžeme zopakovat, i když to k ničemu nepovede.

  OdpovědětVymazat
 18. A samozřejmě to, že by u vás nebyl americký radar, vůbec neznamená, že jste opět v područí Ruska, nebo že v něm v brzké době budete.

  To jsou pohádky pro malé děti, stejně jako ZHN...

  OdpovědětVymazat
 19. Přátelé, vykládejte to Petersovi, fundamentalistickému doležalistovi! Vše marno, není slepější než ten, který nechce vidět. Mě obviňuje z rusofilie, ač jsem několikrát upozornil, že Rusy opravdu nemusím (byť mi apriori nevadí), a vlastní rusofobii nevidí.

  OdpovědětVymazat
 20. Buďme realisté. Zatím se Rusové snaží přimět k lásce Ukrajinu, poté následuje ještě Slovensko a až pak přijde na řadu Česká republika. Do té doby je ještě nějaký čas proti ruské lásce se zabezpečit.

  OdpovědětVymazat
 21. Netoliko Česká republika! Na řadě bude i Německo, Francie a hrdý Albion. Po cestě spolkne ruský medvěd i Maďarsko, Rakousko a Itálii. Skandinávii čeká finlandisace. Pyrenejský poloostrov Putin podstoupí muslimům a svobodné zůstanou pouze pravoslavné země (Rumunsko, Bulharsko, Srbsko a Řecko) a Švýcarsko.

  OdpovědětVymazat
 22. - Zatím se Rusové snaží přimět k lásce Ukrajinu

  Mě to spíš připadá, že se snaží je v rámci expanze pravoslaví donutit k respektování přikázání nepokradeš.

  OdpovědětVymazat
 23. Právě pro to, že jsme někteří realisté tento argument nepřijmeme :-)

  Co je špatného na tom, že Rusko nechce americké základny ve svém bezprosttředním sousedství (Ukrajina). Sympatický je mi postoj Němců, kteří cítí, že by v případném konfliktu mezi Západem a Ruskem bylo jejich území exponovaným, ať už z hlediska obranné, nebo útočné akce kterékoli ze stran.

  A navíc paralela s Ukrajinou nesedí. Co to je Ukrajina? Dvě znesvářené části. Zatím jsem si nevšiml, že by Česko mělo problém s "ruskou částí."

  Rusko je rádo za posilování svých vztahů s Německem. Imperiální expanze, o které tady mluví pánové Peters a Pecina by Rusko naopak mocenský vzestup zarazila. To je prostě vize, která je neudržitelná a před světem neobhajitelná. Ne, argument se "zabebzpečením" nesedí.

  OdpovědětVymazat
 24. Němci jsou v podstatně výhodnější posici, takže si mohou víc dovolit. Česká republika je naopak tím, kde se teprve historicky nedávno vymknul ruské hegemonii a hledá ochranu.

  OdpovědětVymazat
 25. hledá ochranu.

  - mě to spíš připadá, že tu ochranu hledá část české politické scény, a to před vlastním obyvatelstvem, kterému s dost velkým zpožděním začíná docházet, že ho nečeká jistota desetinásobku

  OdpovědětVymazat
 26. "Hledá ochranu.."

  V NATO jste rovněž hledali ochranu a podívejte, kde se dnes "bráníte"... Co vám udělal Afghanistán?

  OdpovědětVymazat
 27. Já myslím, že spojení mezi námi a Afganistánem je nabíledni, ať už s naším tamějším postupem a strategií budu souhlasit nebo ne. U vás to tak jasné není, obzvláště, když jste stejně jako v případě radaru argumentovali obranou proti Ruské rozpínavosti, apd.

  Rozumíte, já chápu, že to děláte v rámci NATO, blablabla, pouze zpochybňuji moudrost takového počínání z hlediska sobecých zájmů ČR. Co by se kupř. stalo, kdybyste dnes v NATO nebyli? Byli byste skutečně více ohroženi, okupováni, already ruskou gubernií?

  OdpovědětVymazat
 28. Navíc, my máme relativně novou vojenskou doktrínu o preventivním útočení... Co máte vy?

  Prosímvás, neříkejte mi, že nás budete podporovat v rámci NATO v případě každé války, do které se naší vinou dostanete. Takoví spojenci jsou (nám) nah*vno ; )

  OdpovědětVymazat
 29. Spojení mezi USA a Afghánistánem mi není jasné ani trochu.

  OdpovědětVymazat
 30. "Ano, byli. Jako třeba Ukrajina."

  Ta samá Ukraina, která dodnes od Rusů pobírá plyn levněji, než západní (NATO) Evropa? V čem to ohrožení spočívá?

  Před nedávnem Ukrajina vyhrožovala Rusku, že vypoví smlouvu na užívání vojenského přístavu v Sevastopolu a podílela se dodávkami zbraní na útoku Gruzie v Osetii.

  "Spojení mezi USA a Afghánistánem mi není jasné ani trochu."

  To vám nevěřím.

  OdpovědětVymazat
 31. Ano, ale těch 20 % není všechno. Nechutné ruské vydírání bylo horší.

  Můžete se třeba podívat na tiskovou konferenci Putina a Tymošenkové z podzimu loňského roku. Putin slíbil, že s plynem dá 3 roky pokoj. Ale ve skutečnosti to nevydržel ani několik měsíců.

  Před nedávnem Ukrajina vyhrožovala Rusku, že vypoví smlouvu na užívání vojenského přístavu v Sevastopolu a podílela se dodávkami zbraní na útoku Gruzie v Osetii.
  Mysleli, že mohou dělat nezávislou politiku. A Vy byste chtěl, aby v ČR byla ve stejné posici, aby rovněž nemohla?

  OdpovědětVymazat
 32. ČR už z toho faktu, že je členem EU a NATO, nemůže dělat "nezávislou" politiku...

  OdpovědětVymazat
 33. Re: Peters

  Vy samozřejmě žádnou nezávislou politiku dělat rovněž nemůžete. Nebuďte z toho ale smutný. Podívejte se na nás, my také nemůžeme... (zeptejte se p. Kreutzfelda).
  ---
  BTW, oni (Ukrajina et al) si mysleli, že mohou dělat samostatnou politiku pouze proto, že jim to nakukali jejich zahraniční poradci, kteří jim jistě poskytli záruky beztrestnosti, podpory, apd. Jinými slovy, zneužili je...

  OdpovědětVymazat
 34. O tom, že děláme nezávislou politiku, Vám poskytnu přesvědčivý důkaz: Kdybychom byli závislí, myslíte, že by zde byly jakékoliv dohady o radaru? Ne, bylo by vymalováno.

  OdpovědětVymazat
 35. Re: Peters

  Nějak to nesleduji - on tam ten radar přece jenom nebude? No to by asi opravdu znamenalo, že by se přes nátlak ze zahraničí prosadila vlastní, česká demokracie. To by ovšem byla tragédie, ne?

  OdpovědětVymazat
 36. že by se přes nátlak ze zahraničí prosadila vlastní, česká demokracie.
  To si děláš srandu??

  OdpovědětVymazat
 37. Ostatně Putinovi agenti se vynořují na opravdu nečekaných místech.

  OdpovědětVymazat
 38. Putinovi agenti se vynořují na opravdu nečekaných místech.
  Kancléřka Angela Merkel pochází z býv. DDR, po studiích pracovala na věd. akademii v Berlíně, kde byla mj. jako funkcionářka krajského vedení FDJ zodpovědná za agitaci a propagandu. Roku 1986 cestovala i na několik dní volně do BRD, což se zpravidla dovolovalo jen řádně prověřeným a režimu oddaným občanům.

  OdpovědětVymazat
 39. Opravdu nechápu, proč vítězství ruské strany, které je značně pravděpodobné, vydáváte za "prosazení vlastní, české demokracie". Co Vás k tomu vede?

  Ano, tragédie by to byla. Nechci být kolonií Ruska, 40 let stačilo. Na příkladu Ukrajiny vidíme, jak by to vypadalo v praxi. Poslechněte si toho Putina, je to instruktivní.

  OdpovědětVymazat
 40. Re: Peters

  Pokud je mi známo, tak Rusům by nevadilo, kdyby mohli spolu s našimi vojáky na základně v Brdech sedět a celý provoz monitorovat. Vaši spoluoobčané tam radar nechtějí vůbec (nedivím se jim, kdo by chtěl, kromě Merkelové, v ČR opět východní vojáky...), a i kdyby se jejich zájmy slučovaly se zájmy ruské strany, už jenom statisticky nemohou být všichni ruskou pátou kolonou.

  To, že mají možná v této věci podobné názory jako Rusové nevylučuje, že ke stejným závěrům došli zcela nezávisle.
  ---
  Já bych se přikláněl k tomu radar u vás postavit a nechat jeho provoz dočasně formálně monitorovat Putinovými odborníky. Co kdyby se nám radar jednoho dne hodil k preventivnímu útoku na Israel? To ale bude ještě nějakou chvíli trvat, napřed musí Obama trochu zvednout úroveň všeobecného vzdělání, apd. : )

  OdpovědětVymazat
 41. Peters: myslíte, že by zde byly jakékoliv dohady o radaru? Ne, bylo by vymalováno.

  A ono snad NENÍ vymalováno? Pokud vím, tak jedna partaj vedla "předběžné pohovory", tajně a popírali to do poslední chvíle. Po volbách druhá partaj pokračuje v kursu NAVZDORY vůli většiny obyvatel. Nezáleží na vůli obyvatel ČR, dokonce naši potentáti ani nemají snahu určit podmínky, místo toho skuhrají s kapelou oslavné písně - radar by se mohl nestavět jen kdyby od toho upustila americká strana.

  Mimochodem, myslím, že tohle území prozatím není ani Rusovo, ani Američanovo.
  Rád bych, aby to tak zůstalo co nejdéle.

  OdpovědětVymazat
 42. To by jim vadilo. To řekli jen proto, protože dobře vědí, že jakýkoliv pobyt ruských vojsk na územní ČR je z historických důvodů totálně nepřijatelný. Bylo to stejné, jako kdybych Vám nabídl 100 000 Kč za to, že řeknete, že Bush byl nejlepší president všech dob.

  Vaši spoluoobčané tam radar nechtějí vůbec
  Jejich větší část, nikoliv všichni. Jsou to mentálně stejní lidé, kteří 26. května 1946 volili KSČ.

  už jenom statisticky nemohou být všichni ruskou pátou kolonou.
  Netvrdím, že jsou všichni zrádci. Tvrdím, že jsou to blbci, kteří si neumějí spočítat, že 1 a 1 jsou 2, takže nám chystají nové roky 1946–7. Fuj. Opět odmítneme Marshallův plán? Jen si vzpomeňte, jaké měli kommunisti argumenty: zasahování do nezávislosti ČSR. No bodejť, když někomu pomáhám, tak za to něco chci.

  A ono snad NENÍ vymalováno?
  Není. Vypadá to, že radar neprojde.

  Mimochodem, myslím, že tohle území prozatím není ani Rusovo, ani Američanovo.
  Je Američanovo. Rusové dělají vše pro to, aby to bylo jinak, aby obnovili své hranice z roku 1945. A indolenti, kteří si hrají na nezávislost, jako kdybychom byli nějaká velmoc, tomu napomáhají.

  OdpovědětVymazat
 43. Re: Peters

  "Je Američanovo. Rusové dělají vše pro to, aby to bylo jinak, aby obnovili své hranice z roku 1945."

  Já si také myslím, že ČR je území 'Američanovo', nebo přinejmenším západní. To už snad ale vyřešilo NATO, ne? Teď opět radar? Co to bude zítra?

  Vy máte zcela jepičí paměť a nebo jste se na tu oblast (kolem Ruska) nikdy nedíval jinou optikou než tou 'z Dejvic'. K nedávné reaktivisaci Ruska došlo především proto, že jsme již roky pomaličku, ale konsistentně pracovali proti Rusku v oblastech těsně vedle jeho hranic, tu jsme zorganizovali revoluci, tu jsme převedli dočasnou základnu na permanentní, snažili se o vytvoření nových cest pro transit surovin, které by poškodily Rusko, atd. Gruzie byla především důsledkem jedné takové naší zpackané akce, ne prvotní snahou Ruska Gruzii znovu přičlenit ke svému území, ve stylu Sovětského svazu. No a tím se dostáváme k pointě mého komentáře - považovat akce a šmejdění západu kolem Ruska v posledních letech za legitimní, ale odsuzovat pouze Rusko, když se proti něčemu takovému bude bránit, je intelektuální nepoctivost nejhrubšého zrna.

  OdpovědětVymazat
 44. Petersi, pokud radar neprojde, tak to zcela jistě nebude tím, že by se naši papaláši ohlíželi na vůli obyvatel nebo nedejbože to snad byl příklad nezávislé politiky. Bylo by to jedině a pouze proto, že k velké lítosti Vondrů a Parkanových by to tady Američani zabalili sami.

  Vaše zkratky ohledně motivací odpůrců radaru vypovídají o Vás, nikoliv o nich.

  ČR nikdy nebude bojová doga, ale kvůli tomu se snad nemusíme hned chovat jako mopslíci.

  Pro mě je otázka radaru nezajímavá - o tom se při dnešní konstelaci papalášů už cca 6let nerozhoduje u nás. Je to na Obamovi a na něj vliv nemám. Je to podobné jako s Rusáky, co měli kasárna 3 km od mého domu. Papaláši věděli, že jsou nenáviděni (oni to věděli také, pokud se dostali do kontaktu s domorodci) ale bylo to dané a v souladu s orientací potentátů. Je ale potřeba říct, že pro obhajování okupace používali stejné typy "argumentů" jako Vy.

  OdpovědětVymazat
 45. Re: Vodník

  "To si děláš srandu??"

  Ano.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>