30. ledna 2009

Emil Maurice

Ačkoliv měl židovského pradědečka a byl tak z 12,5 % Žid, byl to přítel Adolfa Hiltera a jeho sok v lásce. Norimberské zákony sice regulovaly židovství až od 25 %, nicméně na práci v SS byly zvýšené nároky. Emil Maurice byl sice zakladatelem SS (měl legitimaci č. 2), ale Heinrich Himmler (legitimace č. 168) mu šel po krku. Hilter však starého kamaráda ubránil a "[v] roce 1939 musel pak Himmler na Hitlerovo naléhání povýšit Maurice na Oberführera SS."

Na druhou stranu herec Theo Lingen měl být pronásledován "pro židovský zjev", jímž "kazil rasový instinkt německého národa". "Hitler to rozmrzele odmítl".

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>