17. června 2006

Aj slnko kráča na Západ

Cestu za svobodou, pobyt v Rakousku a odchod do USA popisuje Estera Bilková-Brestowská ve svojí knížce "Aj slnko kráča na Západ".

V elektronické podobě si ji lze přečíst na exil.sk - Slovák v exile.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>