29. června 2006

Cynikova obsáhlá polemika

Cynik na svém blogu uveřejnil obsáhlou polemiku s mým článkem Velký irský hladomor. Výcuc ze svých tendenčních názorů zveřejnil i na wiki; jednostrannost a zaujatost je pro tuto rádobyencyklopedii typická (N. B., že nic z toho neobsahoval Cynikův zdroj, ze kterého opisoval). Pomineme-li příšernou grafickou úpravu, co Cynik píše?

Irové, jsou jak známo, katholíci. Proto je Cynik bude hájit za každou cenu. Zřejmě bych měl napsal článek o irských katholických terroristech. Uviděli bychom, zda by Cynik hájil i je.

Nejprve Cynik polemisuje s Neználkem. K tomu bych dodal: Neschopností se nemůžete provinit. Neschopnost je vždy bez volní složky zavinění, nelze tam tedy dovodit ani nedbalost. Pokud by britská vláda byla pouze neschopná, nenesla by na irském hladomoru žádnou vinu.

Britská vláda prý nebyla ochotna pomoci Irům na státní úrovni. Pomiňme teď fakt, že k tomu, abyste mohl někomu pomoci, musíte toho být schopen. V letech v letech 1841–1846 byl premiérem Sir Robert Peel. Ten Irsku pomoci chtěl. Osobně tlačil na zrušení obilních zákonů, ale nebyl všemocný. Proto jejich zrušení trvalo tak dlouho a stálo ho politickou kariéru.

Cynik objevuje banalitu, že špatně živení lidé snáze podlehnout epidemii. Ano, to však neznamená, že je v lidských silách tomu zabránit. Proto jsem uváděl španělskou chřipku, byť jsem si byl samozřejmě vědom, že se jedná o celosvětová čísla.

Napsal jsem, že charita vařila polévky 3 000 000 domácností (ve skutečnosti mělo být lidí; v Irsku té doby tolik domácností nebylo). Cynik vítězoslavně dodává: "navíc většinu z nich skutečně živila charita". Fakt se stane více pravdivým, pokud skane z Cynikových posvátných úst? K Cynikově svérázné terminologii jen dodám, že nejsou církevní a "občanské" (sic!) spolky, nýbrž jen spolky. Pouze pro Cynika jsou církevní spolky něco víc než prašivé "občanské", protože jsou zřejmě neobčanské.

Jistě, že na zaostalosti Irska měli Britové svůj podíl, jak Cynik opět objevuje Ameriku, stejně jako měl SSSR podíl na zaostalosti ČSSR. Nicméně Britové Irům nijak nebránili, aby byli vyspělejší, stejně jako Rusové nebránili Čechům.

Ve svém stručném článečku nemohu popsat všechno. O nespravedlivosti britských zákonů o Irsku jsem nepsal, protože by celý článek musel být 10x delší, stejně jako o ní nepsal Cynik ve své propagandě pro wiki. Vidí si ten chlapec vůbec do úst? Jak však píše Britannica: "A commission was set up to inquire into the relations between landlord and tenant." Výsledkem její práce byly The Encumbered Estates Acts, 1848 and 1849.

Zrušení obilních zákonů rozhodně nebylo kvůli tlaku "průmyslníků, kteří si od toho slibovali větší přísun levnější pracovní síly," jak se Cynik plete.

První velký irský hladomor (Great Irish Famine, 1740-1741) jsem uvedl jako pars pro toto, protože byl typický. Chtěl bych vidět, jak se doba pouze 25 let po skončení napoleonských válek podstatně lišila od doby 60 let před jejich zahájením.

Tvrzení, že "část politické reprezentace Británie vyjádřila uspokojení nad hladomorem a považovala za výhodné, pokud se s jeho pomocí zredukuje irské obyvatelstvo," jsem neuvedl proto, že mi není známo a chtěl bych, aby Cynik tuto pomluvu doložil a rovněž tak jeho další mlhavá obvinění. UK vláda měla být podle fanatického anglofoba všemocná. Přitom nic nezmohla ani ruská vláda o 20 let později.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>