29. června 2006

Zápas s fašismem na wikipedii

V poslední době jsem příliš nesledoval zápas s fašismem na wikipedii. Ukazuje se, že jsem kommunitu těžce podcenil, neboť fašisté (Koukal & SlimVirgin) jsou v menšině a slušní lidé ve většině.

Bohužel wikipedie postrádá jakýkoliv rozumný nástroj k prosazení demokratického rozhodnutí. Officiální pravidlo tak nadále vyjadřuje zvůli menšiny, která se neštítí podvodů: "I've restored the off-wiki attack section, as I'm not aware that it's seriously disputed. SlimVirgin (talk) 13:01, 23 May 2006 (UTC)"

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>