12. června 2006

Vulgarisace pravopisu

motto: "Pravopis odlišuje vzdělance od ignorantů a prostáčků." Académie française (1694)

Všechny totalitní régimy tendují k vulgarisaci pravopisu. Je to pochopitelné, neboť svou podstatou jsou populistické; jedná se o vládu lůzy. I proto pro nacismus neplatí kommunistická nálepka, že je ultrakonservativní. Naopak, skutečně je nacionálně socialistický.

1. Ruština
Bolševici vulgarisovali ruštinu v roce 1918. Jednalo se o 5 změn:
 1. Nejdůležitější bylo zrušení písmena jať (ять, ѣ, "nejruštějšího písmene" a "bílé labuti ruského pravopisu") a jeho nahrazení prostým е.
 2. Bylo zrušeno písmeno i a nahrazeno и, místo toho, aby to bylo obráceně.
 3. Byl zrušen tvrdý znak (ъ) na konci slova končícího souhláskou (tedy se zavřenou slabikou).
 4. Byla zrušena fíta (ѳита, tedy th) a nahrazena písmenem ф nebo т.
 5. Byl zrušen ижица (ypsilon) ve slovech мvро (myrrha) and сvнодъ (synoda).
Stejně, jako se v češtině v 15. století přestalo vyslovat ypsilon, tak se v ruštině v 19. století přestalo vyslovovat jať. K naučení správného pravopisu je tak nutné se naučit vyjmenovaná slova. Na jať existovala tato mnemnotechnická básnička:
Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ
Убѣжалъ голодный въ лѣсъ.
Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ,
Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ
И за горькiй тотъ обѣдъ
Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ.
Вѣдай, братъ, что клѣть и клѣтка,
Рѣшето, рѣшетка, сѣтка,
Вѣжа и желѣзо съ ять, --
Такъ и надобно писать.
Наши вѣки и рѣсницы
Защищаютъ глазъ зѣницы,
Вѣки жмуритъ цѣлый вѣкъ
Ночью каждый человѣкъ...
Вѣтеръ вѣтки поломалъ,
Нѣмецъ вѣники связалъ,
Свѣсилъ вѣрно при промѣнѣ,
За двѣ гривны продалъ въ Вѣнѣ.
Днѣпръ и Днѣстръ, какъ всѣмъ извѣстно,
Двѣ рѣки въ сосѣдствѣ тѣсномъ,
Дѣлитъ области ихъ Бугъ,
Рѣжетъ съ сѣвера на югъ.
Кто тамъ гнѣвно свирѣпѣетъ?
Крѣпко сѣтовать такъ смѣетъ?
Надо мирно споръ рѣшить
И другъ друга убѣдить...
Птичьи гнѣзда грѣхъ зорить,
Грѣхъ напрасно хлѣбъ сорить,
Надъ калѣкой грѣхъ смѣяться,
Надъ увѣчнымъ издѣваться...

Užívání starého pravopisu bylo znakem nesouhlasu s kommunismem. Kommunisté zakázali Církvi užívat starý pravopis v roce 1922 a Akademii věd v roce 1924. Emigrace přestala starý pravopis obecně používat v roce 1952.

2. Němčina
Nacisté v rámci 2. reformy německého pravopisu v roce 1944 chtěli "poněmčit " cizí slova jako Filosof, Fosfor, Rabarber, rytmisch, Teater, Tese, Kautsch, Miliö, Ragu, Träner, Tur. Po roce 1945 byla odvolána, ale stala se inspirací pro 3. reformu německého pravopisu v roce 1996.

3. Čínština
Čánská lidová republika nahradila tradiční (Big5) znaky zjednodušenými (GB) v roce 1956 jako výraz krvavých Mao Zedongových snah. Mimo pevninskou Čínu a Singapur se nikde neujala, a proto je mandarínština dnes psána 2 systémy. Tradiční znaky lze převést na zjednodušené; obráceně to pochopitelně nejde, byť cca z 90 % ano.

4. Čeština
Kommunistická reforma pravopisu z roku 1957, kterou provedli jazykozpytci z Ústavu pro jazyk český, byla inspirována bolševickou reformou ruštiny z roku 1918 a nacistickou reformou němčiny z roku 1944. Její podstatou je zrušení písmena th a jeho nahrazení písmenem t, stejně jako v ruském slově ѳеатръ a německém slově Teater, a dále nahrazení písmene s písmenem z po vzoru německé výslovnosti.

Tato změna pravopisu se ujala a nikdo dnes už nevnímá její kommunistický charakter.

Updated.

12 komentářů:

 1. Reforma byla špatná svým obsahem. Nicméně není podivné, že ji udělali kommunisté, naopak zákonité.

  Proč ji používá Ross, to netuším.

  OdpovědětVymazat
 2. To "jen" nevyjadřuje velikost (malost), nýbrž territoriální omezenost.

  U cizích písem je nejlepší si to zvětšit na pořádnou velikost. Arabština také nejde ve standardní velikosti příliš číst.

  OdpovědětVymazat
 3. Onen převaděč je pouhá pomůcka, která nefunguje 100%.

  Nemyslel jsem Kulturní revoluci, nýbrž revoluci v kultuře. Ale OK, opravím to.

  Ano, reformy pravopisu nejsou čistě kommunistický jev. Nicméně totalitní régimy je implementují nejdůsledněji.

  Pchin-jin zavést nemohli, protože by zrušili všeobecnou srozumitelnost písma.

  Jaká je negramotnost na Tchaj-wanu?

  Jeden stát dva régimy nikdy nemůže vydržet příliš dlouho.

  Švabach se nepoužívá už 400 let. Asi myslíte kurrent.

  OdpovědětVymazat
 4. O důležitosti mohou být dohady. Navíc by tím opustili tisícileté dědictví. Podívejte se na turečtinu. Skoro žádný Turek dnes už neumí arabské písmo.

  Právě. Proto by se nemělo tak šavlovat, že v ČLR nemají negramotné.

  Jeden régime, dva systémy, je opět otázka názoru. Někteří jsou s tím spokojeni, jiné ne. Navíc Číňané mají jiná měřítka než my. Taiwan by na to nepřistoupil.

  Další důvod proto, proč nepoužívat českou část původní wikipedie. Je v ní ještě mnohem více chyb než v anglické. Pokud jste tedy mentálně závislý na wiki, podívejte se do anglické: "In the 16th century, it was replaced by the fraktur as the most-used German typeface."

  Český Wade-Giles jsem použil, abych čtenářům ukázal druhý způsob romanisace. Na Taiwanu se Pinyin bohužel neujal.

  OdpovědětVymazat
 5. Na Taiwanu stále vede Wades-Giles na body.

  Jinde? Je to opět jen wiki.

  To, že ignoranti říkají fraktuře švabach, není žádný argument. Fraktura a švabach jsou dvě odlišné věci. To je stejné jako kdybyste řekl: Arial nebo Tahoma, to je jedno. Obojí je bezpatkové písmo.

  OdpovědětVymazat
 6. Jestli někdo něčemu nerozumí, tak jste to Vy. Podívejte se např. na tuto officiální zprávu, pár dní starou. Je snad psána pchin-jinem?

  OdpovědětVymazat
 7. Aha, o Koreji nic nevím.

  Tak v tom se neshodneme. :-)

  OdpovědětVymazat
 8. Knečně jsem si Váš článek mohl přečíst tak, jak byl míněn (ve Firefoxu pod Linuxem), a chtěl bych se zeptat, z čeho soudíte, že náhrada "i" "и" byla chybná?

  OdpovědětVymazat
 9. Samozřejmě, že to byl Wade-Giles. Máte pravdu, že apostrofy jsou extrémně důležité (v češtině místo nich píšeme ch). Nicméně ani v angličtině (před tím, než přešla na p'in-yin) se v běžných textech nepoužívaly.

  Ano, celý svět (kromě ČR :-) píše v p'in-yin. Nicméně, jak správně uvádíte výše, na T'ai-wanu mají vlastní p'in-yin.

  To Vaše "tradičně" není nic jiného než Wade-Giles.

  OdpovědětVymazat
 10. ad p. Pecina. Nebyla chybná, ale byla nevhodná - více vzdálila azbuku od latinky.

  OdpovědětVymazat
 11. To Vaše "používání" pchin-jinu jsem demonstroval 2 příklady. Vy? Jedním.

  Tak Vám dám třetí. Fuchien je pinyin? Chia-I?

  Pro Angličany je Wade-Giles lepší, protože jim sděluje výslovnost. Pinyin je lepší pro Číňany, protože celosvětově standardisuje romanisaci.

  OdpovědětVymazat
 12. Ano, vynechali tam spojovník, stejně jako standardně vynechávají apostrof. Tím to však není Wade-Giles o nic méně.

  Vy tam nevidíte ten obrázek s nápisem Shin Chia Parks?

  Znovu opakuji, že to Vaše "tradičně" je ve skutečnosti Wade-Giles.

  Ano, mají v tom bordel. Nicméně ten bordel dokazuje, že Wade-Giles je na Tchaj-wanu živ a zdráv.

  To máte pravdu. Ale když je nezná, tak tápe.

  Ono na vyjádření všech 5 tónů diakritikou, na to už potřebujete pořádnou znakovou sadu.

  Celý svět psal Peking nebo Port Arthur.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>