29. června 2006

Pozdní poučení pro Kapitána

Není se co divit, že Kapitán jako prototyp všech konformistů nezná oběti kommunistického régimu. Jednou z nejznámějších je Vojtěch Dundr (25. 12. 1879 – 7. 9. 1957), přední odborář (kovák) a sociální demokrat, který umřel v kommunistickém kriminále přes protesty světové veřejnosti. V roce 2001 dostal od Havla řád T. G. Masaryka II. třídy.

Názor KSČ na něj, Kapitánovi asi bližší: "Pravicový sociálnědemokratický senátor, od r. 1926 generální tajemník sociálnědemokratické strany. Znám jako odpůrce jednoty dělnické třídy, přisluhovač kapitalistů, pomáhající rozbíjet stávkové hnutí dělnictva. Za okupace spolupracoval s gestapem, po únoru 1948 se zúčastnil ve službách cizích imperialistů záškodnického spiknutí proti republice a byl odsouzen jako velezrádce."

1 komentář:

 1. K pozdnímu poučení pro Kapitána si dovolím podotknout, že jednak Kapitán sem zatím, domnívám se, žádný komentář nenapsal a jednak je momentálně na dovolené, takže nepíše ani na Sprchu.

  Proč musí téměř každý Váš článeček mít polemický charakter, kde oponenta nějak málo honosně oštemplujete?

  Připomínáte mi trochu Vaší útočností popis německého darwinisty Ernsta Heinricha Haeckela v Rádlových "Dějinách vývojových theorií v biologii XIX. století", Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, 1909.

  Rádl v této čtivé knize psal, že Haeckel je "Němec a Prušák, přímočary, neznající pochybností, věda jest mu bojem, každé slovo útokem...jen v Němcích se rodí takoví lidé. Krev Lutherova, Bismarckova proudí v jeho žilách." Rádlovi Haeckel připomínal dravého filosofa Fichteho: "...jako Fichteho ani Haeckela nikdy nezviklaly žádné poučení, žádná pochybnost". O kus dále: "V útocích na protivníky Haeckel nezná mezí. Ať se obrací proti církevním dogmatům, ať proti odpůrcům vývojové theorie, ať na nepřátele svých embryologických spekulací, ať chválí Darwina a jeho t. zv. předchúdce Goetha, Lamarcka, nikde ani stopy pokusu o pochopení, ani stopy po tom, že mu bylo třeba přemýšleti, aby se dopracoval svého názoru, nikdy se nedozvíš, jak vlastně si věc ten jeho přítel, nepřítel představuje; nevidíš než kyj, kterým mává proti nepříteli, a nemírné laskání přátel."

  Ano, útočné "mávání kyjem proti nepříteli" pozoruji již delší dobu i ve Vašich textech. Omlouvám se za poněkud delší citaci z Rádlovy zajímavé knihy napsané onou dřevní a velmi kultivovanou češtinou Ottovy naučné encyklopedie z počátku 20. století.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>