29. června 2006

Pozdní poučení pro Kapitána

Není se co divit, že Kapitán jako prototyp všech konformistů nezná oběti kommunistického régimu. Jednou z nejznámějších je Vojtěch Dundr (25. 12. 1879 – 7. 9. 1957), přední odborář (kovák) a sociální demokrat, který umřel v kommunistickém kriminále přes protesty světové veřejnosti. V roce 2001 dostal od Havla řád T. G. Masaryka II. třídy.

Názor KSČ na něj, Kapitánovi asi bližší: "Pravicový sociálnědemokratický senátor, od r. 1926 generální tajemník sociálnědemokratické strany. Znám jako odpůrce jednoty dělnické třídy, přisluhovač kapitalistů, pomáhající rozbíjet stávkové hnutí dělnictva. Za okupace spolupracoval s gestapem, po únoru 1948 se zúčastnil ve službách cizích imperialistů záškodnického spiknutí proti republice a byl odsouzen jako velezrádce."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>