19. června 2006

Báječný nový (tajný) svět

Joseph D. Douglass Jr., Ph. D.

V roce 1974 začaly z americké CIA unikat informace o choulostivém projektu MKULTRA, který se zabýval ovládáním lidského myšlení. Charakter tohoto projektu byl více poodhalen při kongresním šetření.

Článek přeložila Hana Catalanová a lze si jej přečíst na CS-club .

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>