12. června 2006

Drobné poučení pro Františka Fuku

Ač překladatel, zjevně netuší o náležité české orthoepii. Písmena c a ts se vyslovují stejně nebo různě podle toho, zda se jedná o jeden foném či dva. Pokud se jedná o dva fonémy, tak mezi t a s vstupuje tzv. ráz, neboli jakási mezera. Příklady: c a ts se vyslovují stejně ve slovech znalectví, básnictví, dětství, byzantský. Svědčí o tom častá nesprávná orthografie *děctví a *byzancký. Odlišně se vyslovuje ve slovech slepit se, odseknout apod. Nicméně v obecné češtině ráz mizí: pojď sem se tak mění na pocem.

2 komentáře:

  1. Rád bych na to nějak reagoval, abych nevypadal jako hlupák, ale tebou použitý jazyk mi bohužel nits neříká.

    OdpovědětVymazat
  2. To je tím, že bohužel často ani lidé, kteří se tím živí, nerozumí předmětu své činnosti.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>