5. června 2006

Zaprděný positivismus

motto: "Lidé prostě nemají moc určovat pravdivostní hodnotu poznání, to může jedině realita." Kapitán Nemo

Nejsem odborník na dějiny technických omylů. Tak připomenu jen tři: "Nic těžší vzduchu nemůže létat." "Vy jste břichomluvec?!" "Každému musí stačit 640 KB."

Nemám nic proti technikům. Ať si klidně počítají mosty. Ale proč musí být takovými fachidioty? Thomas S. Kuhn již v roce 1962 uveřejnil knihu The Structure of Scientific Revolutions. Vyšla i česky (Struktura vědeckých revolucí. OIKOYMENH, Praha 1997). Ačkoliv je 44 let stará, tedy téměř půl století, k zastydlým positivistům dosud nedorazila. A pochybuji, že kdy dorazí. Ti musí vymřít, stejně jako odpůrci theorie relativity či genetiky.

Podotýkám, že předmětem Kuhnovy knihy je science (tedy přírodní vědy, nikoliv nějaké "nepodstatné" a "irrelevantní" humanitní). Jaké jsou jeho závěry? To, že o poznání nerozhoduje nějaká zbožtělá Realita. Nemá hlavičku ani ručičky, a proto nemluví. Jak říká Zdeněk Neubauer: "Vědecké teorie jsou kognitivní mémové komplexy vědy. Ty mezi sebou soutěží o přežití, jak se na mémy sluší. Proto se vývoj vědeckého poznání neděje aditivně, tj. postupným přidáváním nových a nových poznatků k tomu, co bylo poznáno a vědecky dokázáno před tím a co vytváří definitivní pokladnici našeho vědění, solidní základ, na němž lze budovat chrám vědy. Pokrok ve vědě se podle Kuhna děje nikoliv takto spojitě (kontinuitně), nýbrž přetržitě (diskontinuitně); čas od času totiž dochází k vědeckým revolucím, tzv. kopernikovským zvratům, během kterých se opustí vše, co bylo předtím poznáno a věděno, zvrátí se odvěké jistoty a začíná se znovu: v nějakém smyslu se celý svět popisovaný určitou vědeckou disciplinou zrodí znovu, obrodí, povstane z trosek, vylétne jako fénix z vlastního popele. Zkrátka: vše se náhle jeví jinak."

Fatálním důsledkem je pak Kapitánův a Gogův positivismus, který odmítá jednoduchá a snadno ověřitelná fakta a místo toho přijímá víru hlásanou jim emocionálně blízkými autoritami, starými 100 let.

BTW, 1 + 1 = 3, pokud si to tak v algebře nadefinujeme. Mathematika není poznání reality, nýbrž axiomatický systém. Stejně jako náboženství. :-) Je to pro mě svým způsobem děsivé, jak hodně mohou být technici odtrženi od reality, ale je to prostě fakt. Vnímají mne jako přízemního "jenom právníka", zejména, když pronesu nahlas, že král je nahý.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>