8. června 2006

Na Žumpě křepčí nad svou vlastní blbostí

Nejprve tam vypukly orgie modré lůzy. Ty se brzy vyčerpaly. A protože vnitřní nepřítel je zkrocen (Kapitán) či dokonce ochočen (Gogo), přišel na řadu osvědčený boj s vnějším nepřítelem. Při něm se vždy semknou stranické řady Klanu a skupinová identita se natolik posiluje, že i věčný otloukánek Gogo může přijít s vlastním proroctvím slepého mládence a filosof Tomáš může opět hledat a nenalézat svou authenticitu. Takhle nepoctivě ji nenajdete nikdy, Tomáši.

To však pořád bylo ještě málo. Jezovec, vrcholem jehož hrdinství bylo, že mi tajně přidělil po 3 letech práva anonyma, na což by, nebýt jeho vlastního přiznání, nepřišel asi nikdo, se jako pravý geek (nebo spíš nerd?) jal radostně křepčit z radosti nad tím, že Pajout neumí jeho zásah napravit, ač se vychloubal pravým opakem. Tato episoda vyžaduje drobné vysvětlení. P. Juchelka můj článek před trolly ze Sprchy po čase skryl, protože měl za to, že obtěžování ze strany Sprchařů už bylo dost. Domníval jsem se tehdy, že to nebyl právě šťastný krok, protože trollové vám podobné jednání vrátí a v příhodné chvíli vrazí nůž do břicha. A taky, že jo. Proto jsem svůj článek na Vrbě opět zpřístupnil všem, aby si Jezovec zažil dalších 15 minut slávy ze svých podrazů a nesplněných slibů.

A protože i Andy seznala, že lepší než cpát něco do Žumpy je založit si vlastní blog, a to pro jistotu hned dva, tak i já si dávám předsevzetí Sprchu nečíst. Nic smysluplného tam beztak není a pokud mi p. Zeman bude chtít nechat vzkaz, bude si holt muset počkat, až tento blog opět bude fungovat, nebo poslat e-mail.

Dodatek: P. Juchelka onen článek proti mé vůli opět zneviditelnil. Je to jeho volba, nijak zvlášť mi to nevadí, ale žádám všechny trolly, aby mi laskavě nepřičítali ta jednání cizích osob, na něž nemám sebemenší vliv.

Updated.

1 komentář:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>