12. června 2006

Soukromý, soukromoprávní, veřejný a veřejnoprávní

Tyto 4 pojmy se často pletou, a proto se pokusím objasnit, jaký je mezi nimi rozdíl. Rozdíl mezi soukromým a veřejným vyjadřuje charakter uživatele věci / služby, rozdíl mezi soukromoprávním a veřejnoprávním je založen na právu, na základě něhož bylo poskytování věci / služby založeno.

Soukromé je to, co slouží potřebě pevně stanoveného okruhu osob, vlastníka nebo například členů spolku. V soukromí neplatí většina regulací veřejného prostoru, např. zákaz diskriminace, regulace obscenity či povinnost oznamovat shromáždění. Právo se však historicky (zákony proti sodomii) i dnes (zákaz kouření v klubech) pokouší regulovat i soukromý prostor. Takové snahy nejsou příliš úspěšné.

Veřejné je to, co slouží potřebě blíže neurčeného okruhu osob. V moderním právu má provozovatel veřejné služby zakázáno diskriminovat její uživatele. Vysílání TV jako elektromagnetického signálu je veřejné, pokud není kódováno. Kódované vysílání je veřejné, pokud je klíč nabízen veřejnosti, např. za poplatek. Provozování kabelové TV může být soukromé (uzavřený okruh), pokud není nabízeno veřejnosti.

Soukromoprávní je to, co se odvíjí od iniciativy jednotlivce, byť to třeba potřebuje veřejnoprávní povolení. Příkladem je podnikání OSVČ či založení obchodní společnosti. Veřejnoprávní je to, co je výrazem vůle lidu. Má formu správního aktu, v ČR vydané často též zákonem, např. zákon o České televisi.

Soukromé veřejnoprávní činnosti se obvykle označují jako "tajné". Veřejnou soukromoprávní činností je obvykle podnikání. Marxisté dále rozlišují mezi soukromým a osobním, ale toto dělení je arbitrární a bez významu.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že ČT je veřejnoprávní, zatímco TV Nova a Prima jsou soukromoprávní. Všechny 3 TV jsou veřejné, nikoliv soukromé. Pojem "televise veřejné služby" je pouze zkratkou pro zvláštní regulaci TV, která více předepisuje obsah podnikání. Vůbec nezáleží na tom, zda plnění veřejné služby je předepsáno veřejnoprávní TV (případ ČR), nebo též soukromoprávní TV (případ UK ve zpravodajství).

Z hlediska neoliberalismu je jakákoliv regulace soukromí nepřijatelná. Z pohledu mainstreamu je nutno regulovat soukromé excesy, např. otroctví či znásilnění. Neoliberálové namítají, že veřejná moc má rozhodovat spory dvou soukromoprávních osob, ale sama do nich aktivně vstupovat nemá.

Updated.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>